Už za života Marie Antoinetty se šeptalo, že královna udržuje s plukovníkem francouzského pluku milostný poměr a dokonce s ním zplodila i své dvě nejmladší děti. Dlouho to však byly jen spekulace. Poodhalit roušku tajemství vznášející se nad jejich vztahem se podařilo až vědcům z francouzského Centre de Recherche sur la Conservation.

Královna si s hrabětem vyměňovala dopisy od konce června 1791 do konce června 1792. V roce 1982 se dostaly do francouzského národního archivu. Když je odborníci spatřili, zůstali nemile zaskočeni. Některé odstavce, věty či slova byla zamazána inkoustem.

Marie Antoinetta a hrabě von Fersen

Vědcům se z celkového počtu patnácti dopisů podařilo odhalit upravený obsah osmi z nich. „Konečně jsme pochopili, jaký měla Marie Antoinetta a hrabě von Fersen vztah a kdo byl oním cenzorem," uvádějí badatelé ve svém článku zveřejněném v odborném časopise Science Advances.

Do dnešní doby si historici nebyli zcela jistí, zda královna hraběte milovala pouze platonicky nebo s ním udržovala poměr. „Použili jsme rentgenovou fluorescenční spektroskopii (XRF)," vysvětluje vedoucí výzkumného týmu chemička Anne Michelin. „Zjistili jsme, že se složení inkoustu, jímž byly dopisy napsány, a inkoustu, který použil cenzor, liší. Odhalili jsme tak pětačtyřicet upravených pasáží."

Ukázalo se, že zaškrtána byla slova a sousloví jako "milovaný, něžný příteli", "šíleně zbožňuji", "ne bez vás", "pro štěstí nás tří", nebo "vy, kterého miluji". Upraveny byly převážně citově zabarvené pasáže. Ty, jež řešily politickou situaci, zůstaly ve většině případů odkryty.

Tajemný cenzor

Historici také dlouho netušili, kdo byl oním cenzorem. Předpokládali totiž, že dopisy byly upraveny až ve druhé polovině 19. století, pravděpodobně Fersenovou praneteří, aby ochránila rodinnou pověst. Nyní se ukázalo, že pasáže přeškrtnul samotný hrabě.

Zdroj: Youtube

„Toto zjištění mě zaskočilo," přiznala Anne Michelin. „Prozradil ho však použitý inkoust." Von Fersen nejen zakryl původní text, ale v jednom případě nad něj dokonce napsal novou větu. Některé dopisy, jež se dostaly do archivu, jsou navíc kopiemi originálů. Pravděpodobně rovněž upravené. „Když hrabě dostal od Marie Antoinetty dopis, přepsal ho a upravil. Učinil tak pravděpodobně z politických důvodů. Svou korespondenci s královnou si chtěl ponechal, bál se však, aby se nedostala do nepravých rukou," míní vědci.

Zdroj:

www.denik.cz, www.zpravy.tiscali.cz