Na vině byla údajná sexuální dysfunkce Ludvíka XVI., která se samozřejmě přetřásala nejen ve vysokých kruzích, ale i na veřejnosti. Problémy páru s plodností na počátku manželství byly využity k desakralizaci monarchie, Ludvík byl zmiňován a zesměšňován v pamfletech coby impotentní panovník. Pamflety o poloimpotentním králi a prostopášné královně v roce 1789 rozvášnily davy a vedly nepřímo nejen k Francouzské revoluci, ale i ke králově popravě. Proč měl ale panovník problémy s plodností?

K impotenci přispívá mnoho faktorů

Nový výzkum boří mýty o manželství Ludvíka XVI. a jeho rakouské královny. Ludvík XVI. údajně trpěl těsnou a bolestivou fimózou, která zřejmě bránila erekci a ejakulaci. Zákrok, který měl král podstoupit, nebyl však doložen v žádných pramenech ani lékařských zprávách.

Jiné prameny však hovoří o Ludvíkově hypogonadismu, jehož důkazem byl celoživotní nedostatek libida. V neposlední řadě však hrál roli i stres, potažmo politika. Navíc byla Ludvíkovi nedůvěra k Rakušanům (a Marie Antoinetta byla Rakušanka) vštěpována už od kolébky. Není tedy divu, že se nehnal do milostných hrátek se svou rakouskou manželkou. V neposlední řadě hrály roli i společenské faktory. Byl plaché a samotářské povahy, a navíc mu bylo pouhých 15, když se ženil se svou o rok mladší nevěstou. A jako zlatý hřeb hrál roli i fakt že Ludvík skutečně nevěděl, jak svou ženu oplodit.

Na video o manželském páru se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Marie Antoinetta trpěla velikostí manželova penisu

Neúspěchy zplodit potomka se naštěstí s odstupem času vyřešily, i když nepřímo vedly k jeho pádu z trůnu. Katastrofální manželství Ludvíka XVI. a Marie-Antoinetty bylo okořeněno jejich vzájemnou neslučitelností.

Protože! Ludvíkův úd byl navíc obrovský a Marie-Antoinetta velikostí jeho penisu velmi trpěla, protože navíc sama měla "l'étroitesse du chemin", neboli úzkou vagínou. Kvůli ní byla dokonce frigidní. Neskutečné je, že až sedm let poté, co se Marie Antoinetta v roce 1770 provdala za Ludvíka XVI., přišla o panenství!

Celou tu dobu bylo ale jejich manželství nejen terčem posměchu, ale i čilým tématem královské korespondence a diplomatických výměn, které podrobně popisovaly sexuální praktiky manželů. Společné hrátky byly bolestivé a nepříjemné oběma, ale Marie Terezie zarputile trvala na tom, že problémem je jen Ludvík a jeho nedostatečný penis.

Ludvíkova mužnost očištěna

Marie Terezie čekala na vnuka doslova zuřivě. Tvrdošíjně přikazovala svému zeti, aby se nechal operovat, a to navzdory lékařský vyšetřením. Do problému se nakonec zapojil i prostopášný Ludvík XV., proslulý svým milostným životem. Tomu se jeho vnuk svěřil, že se několikrát pokusil o styk se svou ženou, ale vždy ho zastavila bolest. Buďme rádi, že se mezi manžele nezamíchal i nevěstin otec, známý svůdník František I., manžel Marie Terezie, před kterým nebyla v bezpečí žádná sukně.

A jaký je tedy závěr? Manželský život byl očividně pro oba manžele utrpením. Na vině nebyla jen psychika, ale jistě i fyzický nesoulad mezi nimi. Nakonec však měli čtyři děti, z nichž se první dcera narodila v roce 1778.

Zdroje:

www.auajournals.org

www.theguardian.com

courses.lumenlearning.com

www.biography.com