V roce 1785 se ve Versailles zjevil klenotník Charles Böhmer a žádal vysvětlení, proč ho královna žádá o odklad splátky za vzácný šperk, který si od něj už převzala. Marie Antoinetta neměla tušení, o čem mluví. "No přeci ten náhrdelník, co si kdysi objednal Ludvík XV. pro svou milenku, ale nikdy si ho nevyzvedl, protože ho stihla nečekaná smrt," mohlo znít klenotníkovo vysvětlení. "Ten šperk jste mi dvakrát nabízel, ale já ho pokaždé odmítla," zněla pravděpodobná královnina odpověď. Böhmer tedy předložil pověření ke koupi šperku podepsané "Marií Antoinettou Francouzskou". "Takhle se já rozhodně nepodepisuji," odbyla ho královna, a skandál mohl začít.

Náhrdelník v ceně dvou milionů livrů posázený 540 diamanty byl nadpozemsky krásným, ale také neskutečně drahým dílem. Klenotník Böhmer se svým obchodním partnerem Paule Bassengem kvůli jeho výrobě málem zkrachovali. A nyní byl šperk pryč. Ztracen, a nejspíš už rozebrán a jednotlivé diamanty rozprodávány na černém trhu. Kdo zfalšoval královnin podpis a uskutečnil podvod století?

Nejprve skončil v Bastille kardinál Louis de Rohan. Ten totiž klenotníky oslovil jako prostředník Jejího Veličenstva a celý obchod zpunktoval. Tvrdil ale, že je v celé věci nevinně. S královnou se osobně stýkal, setkání domlouvala její důvěrná přítelkyně, hraběnka Jeanne de la Motte.

Vyšlo najevo, že vypečená hraběnka mu místo královny dohodila prostitutku, která byla Marii Antoinettě velmi podobná. Oklamaný kardinál nešetřil penězi a drahými dary, aby si získal její přízeň. A dokonce se nechal zaplést do podvodu s náhrdelníkem.

Jeanne de la Motte se dala na útěk, ale neutekla daleko. Kat ji veřejně zbičoval a ocejchoval. Ve vězení měla lidově řečeno "zčernat".

Mezi lidem se však začalo šuškat, že všechno bylo úplně jinak. Ve skutečnosti se prý královna doopravdy s kardinálem zapletla, lesku náhrdelníku neodolala a obvinění proti ubohé hraběnce vykonstruovala, aby si uchránila čest.

Podle historiků to byla právě aféra s náhrdelníkem, která přispěla k rozpoutání francouzské revoluce. Další osud Marie Antoinetty dobře známe. Ale jak dopadl naivní kardinál s vychytralou hraběnkou?

De Rohan se dočkal omilostnění a byl poslán do exilu, což mu zřejmě zachránilo život, protože tu v poklidu přečkal revoluci. Jeanne de la Motte uprchla z vězení a odstěhovala se do Anglie, kde pokračovala ve svých podvodech. To se jí stalo osudným. Zemřela v pouhých 35 letech poté, co vypadla z okna hotelu, kde se skrývala před věřiteli. Marie Antoinetta ji dokonce o dva roky přežila.