Už za jejich života kolovaly pamflety, které se vysmívaly Ludvíkově impotenci a Mariině necudnosti. I přestože šlo především o díla nepřátel panovnické rodiny, odborníci, zkoumající život královského páru, je považují za důležitou stopu, jež vysvětlují jeho sexuální potíže.

„Zároveň jsme se zaměřili také na povahové vlastnosti Marie a Ludvíka, na mezinárodní politiku té doby, historické dokumenty, včetně soukromých dopisů a lékařských spisů,” říká urolog Ryan N. Fogg z Temple University Hospital ve Philadelphii. Se svým týmem předpokládá, že sexuální dysfunkce Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty byla s největší pravděpodobností způsobena kombinací více faktorů. 

Postelový problém

Ludvík XVI. byl popisován jako krátkozraký, s nadváhou, nemotorný a společensky nešikovný se štěkavým smíchem a šouravou chůzí. Jako dítě byl údajně svými rodiči přehlížen ve prospěch svého staršího bratra, vévody de Bourgogne, který byl následníkem trůnu. Vychováván byl vévodou de La Vauguyon, jenž nenáviděl Rakousko. „Spojení těchto okolností mohlo způsobit, že když se jako patnáctiletý oženil, netušil, jak se má ke své čtrnáctileté zahraniční ženě chovat,” spekuluje profesor.

Kromě politických překážek prý mladý pár čelil také drobnému fyziologickému problému. Spekulovalo se, že Ludvík trpí fimózou, tedy zúžením předkožky. Jednou prý svému dědečkovi oznámil, že „se manželství pokusil dovršit, ale pocity bolesti mu v tom vždy zabránily.” Tento fakt trápil i Marii. V roce 1775 napsala: „Můj lékař si myslí, že operace není nutná, ale byla by užitečná. Krále však varoval, že by mohly nastat komplikace.” Dodnes tedy historici netuší, zda k chirurgické korekci došlo, či nikoliv.

„Snad nejjednodušším a potenciálně nejpravděpodobnějším vysvětlením toho, že pár byl tak dlouho bezdětný, je zjevný nedostatek intimity v prvních letech manželství, což připisujeme jejich mladému věku a nezkušenosti,” říká Ryan N. Fogg. Již při jejich prvním setkání byl Ludvík XVI. rozpačitý, nemluvný a jen tiše a chladně Marii políbil na pravou tvář. Během svatební noci prý usnul. Dvořané následně hlásili, že si dvojice stěžovala na nedostatek soukromí. Dvorská etiketa totiž vyžadovala, aby se o panovníky starala celá armáda služebníků, kteří prý nikdy neodešli.

Sexuální výchova

Jak léta ubíhala, nikdo nechápal, co se s Ludvíkem a Marií děje. Královnin bratr, rakouský císař Josef II., se proto rozhodl, že do Versailles zajede osobně a zeptá se jich. To, co zjistil, ho překvapilo. „Oba dva jsou neznalí techniky,” napsal své matce Marii Terezii. Francouzský vladař se mu prý svěřil, že s libidem nemá on ani jeho žena problém. Během celé „akce” však pouze leží. Poté si popřejí dobrou noc. 

Zdroj: Youtube

Jak ukazuje historie, zdá se, že Josef páru poskytl cenné rady. Marie si již dva měsíce po jeho odjezdu poznačila do deníku, že „zažívá velké potěšení, kterého si nebyla vědoma.” Do roka byla těhotná se svým prvním dítětem.

Zdroje: www.bjui-journals.onlinelibrary.wiley.com, www.en.chateauversailles.fr, www.auajournals.org