V roce 1792 byla francouzská monarchie zrušena. Marie Antoinetta byla odsouzena za velezradu a devět měsíců po popravě svého manžela, bývalého francouzského krále Ludvíka XVI., jej následovala ke gilotině i ona. Byla oblečena ještě ve smutečních šatech, ve kterých byla i vězněna.

Poprava byla obrovskou senzací

Ten den bylo pěkné, i když trochu mlhavé počasí. Cestu ke gilotině na náměstí Place du Carrousel lemovaly nekonečné davy, které naslouchaly výkřikům eskorty: "Uvolněte cestu Rakušance!" a „Ať žije republika!“ Na tyto výkřiky dav reagoval velmi nadšeně – poprava poslední francouzské královny byla senzací. Zahynula pro svůj lid, rukou svého lidu. Na dokument v angličtině se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Když její kočár dorazil na Place du Carrousel, byla již dostatečně zklidněná, že mohla bez problémů vystoupit a setkat se se vzrušeným davem.

Marie Antoinetta vykročila po schůdcích na lešení navzdory svým svázaným rukám a zastavila se, jen aby se omluvila svému katovi, že mu šlápla na nohu. Své smrti se statečně dívala do očí, dá se dokonce říci, že ji šla vstříc.

Hlava Marie Antoinetty, po níž tolik prahli vůdci francouzské revoluce, byla ve středu 16. října 1793 ve 12:15 čistě useknuta a vystavena veřejnosti.

Pohřbena jako žebračka

Tentýž den po popravě bylo královnino zohavené tělo převezeno na malý hřbitov Madeleine. Jednalo se o stejný hřbitov, kdekam byl před devíti měsíci převezen i její manžel. Dne 1. listopadu pohřbil hrobník královniny pozůstatky. Za svou práci si vyúčtoval následující částku, kterou vyčíslil v krátké zprávě úřadům: "Vdova Capet." 6 livrů za rakev. 15 livrů, 35 solů za hrob a hrobníka." Tato slova popisovala celý pohřeb poslední francouzské královny, která si tolik potrpěla na módu a honosné róby.

Pamětní socha „na usmířenou“

Ano po pohřbu však tělo této kontroverzní panovnice nenalezlo klid na dlouho. O částečnou „omluvu“ poslednímu královskému francouzskému páru se postaral po obnovení monarchie starý právník Pierre Louise Desclozeaux. O místa, kde královský pár ležel, se staral – vytvořil kolem zahradu a zasadil dvě smuteční vrby.

V polovině ledna roku 1815 byly ostatky královských těl exhumovány. Těla pak byla krátce držena v domě v rue d’Anjou, a to do doby, než byla konečně uložena k věčnému odpočinku v nových zapečetěných rakvích. Desclozeaux je vyprovodil i na poslední důstojnou cestu do do katedrály Saint Denis, kde byly královskému páru postaveny pamětní sochy Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty a jejich ostatky pohřbeny.

Krutý osud

Poslední francouzská královna byla ve své době považována za jednoho z největších zločinců historie. Dnes její osud spíše vzbuzuje zájem a soucit. Po stětí gilotinou vstoupila Marie Antoinetta do světa legend a stala se mýtickou postavou. Stala se vlastně obětním beránkem revoluce, a přestože byla pro obětí své země a svých lidé, svůj klid neztratila ani v nejtěžších hodinách před popravou. Až do poslední chvíle svého života si zachovala svou image důstojné královny.

Zdroje:

www.history.com, www.historyextra.com, en.wikipedia.org/wiki/Marie_Antoinette, www.stoplusjednicka.cz