Smrt Marie Antoinetty byla jednou z nejvýznamnějších událostí předrevolučního období. Její potupnou popravu sledovaly tisíce lidí a po popravě, která proběhla 16. října 1793, byla právě její hlava údajně jedním z nejvyhledávanějších předmětů mezi účastníky této morbidní podívané. Marie Antoinetta popouzela svým chováním lid už za svého života, ale klidu se jí nemělo dostat ani po smrti. Mnoho lidí totiž bylo zvědavých, jak vypadala tvář nechvalně proslulé královny i po setnutí gilotinou.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Odlitek a Madame Tussauds

Celý příběh posmrtné masky Marie Antoinetty, kterou můžeme vidět v mnoha voskových muzeích po celém světě, je však hrůzný. Stejně hrůzný, jako byl život samotné panovnice.

Posmrtná maska totiž byla skutečně vyrobena z odlitku královniny tváře. A ten byl pořízen jen několik hodin po Mariině popravě. Této podivné práce se ujala slavná Madame Tussauds.

Madame Tussauds se narodila v roce 1761 ve Francii pod jménem Marie Grosholtz a umění modelovat z vosku se naučila od lékaře Philippa Curtia, který byl zároveň i voskovým modelářem. Toto umění Madame Tussauds učarovalo a poté, co se přestěhovala do Londýna, založila zde muzeum voskových figurín pojmenované po ní samotné.

Muzeum Madame Tussauds se postupně stalo jednou z nejoblíbenějších turistických atrakcí na světě.

Co se stalo s hlavou Marie Antoinetty?

Useknutá hlava Marie Antoinetty byla velmi žádaným artiklem. Ale její osud byl už dopředu známý. Kat, jímž byl Charles Henri Sanson, údajně uťatou královninu hlavu nejprve umyl a poté ji dopravil Madame Tussauds, aby zhotovila její odlitek. A Madame Tussauds se svého úkolu zhostila skutečně zodpovědně. I pro její perfekcionismus to byla právě ona, kdo získal povolení k pořízení odlitku královniny tváře.

Posmrtnou masku vytvořila Madame Tussauds ze sádrového odlitku tak, aby co nejpřesněji odrážela skutečnou podobu královniny tváře po smrti. Poté prý hlavu uchovávala ve sklenici s alkoholem, kterou si ponechala na památku.

Maska Marie Antoinetty zhotovená Madame Tussauds se stala jedním z nejvýznamnějších exponátů v její sbírce a jednou z nejoblíbenějších atrakcí v jejím muzeu, a tak je tomu dodnes.

Vzhled tváře odráží bolest, jíž královna prožívala

Samotná vosková posmrtná maska je strašidelně přesným vyobrazením tváře Marie Antoinetty. Na první pohled je z ní patrný bolestný výraz, který měla královna v posledních okamžicích jejího života. Na masce je viditelný neuvěřitelný smysl pro detail, který Tussauds do své práce vložila.

A právě to, jak je její tvář zachycena, je i důkazem dovedností Madame Tussauds a dnes i připomínkou brutality Francouzské revoluce.

V té době už měla „vosková umělkyně“ četné zkušenosti. O voskové modelování se zajímala již dávno před otevřením svého muzea. Jejíma rukama prošly mnohé „hlavy“ slavných. Ještě předtím, než se začala naplno věnovat své vášni, byla učitelkou umění. Některé prameny dokonce hovořily o tom, že učila i v královské rodině, což se však vzhledem k jejímu původu jeví jako velmi nepravděpodobné.

Její první sochou byl totiž voskový model jejího mentora Curtia, který vytvořila ve svých 16 letech. Později vytvořila posmrtné masky některých významných historických osobností své doby, včetně Marie Antoinetty.

Morbidní umělkyně

Jméno Madame Tussauds však bylo chápáno velmi kontroverzně, což ji spojovalo možná i s jejím nejslavnějším dílem, Marií Antoinettou. Madame Tussauds se těšila spíše morbidní pověsti než pověsti umělkyně a říkalo se, že zbohatla a proslavila se tím, že pořizovala voskové formy zesnulých.

Což byla skutečně pravda.

Málokterý z jiných umělců byl ale natolik privilegovaný, že mohl odlít skutečnou hlavu mrtvého hned po jeho smrti.

Na její kontroverzní život se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

en.wikipedia.org/wiki/Madame_Tussauds, triviahappy.com, www.theguardian.com