Marie Antoinetta byla nakonec sťata, což se u osob jejího postavení nestávalo v historii zase tak často. A proč byla tato panovnice tak nenáviděná? Podívejme se hned na několik příčin.

Outsiderka společnosti

Zaprvé byla Marie Antoinetta vnímána jako symbol utlačovatelského Ancien Régime, který představoval absolutní moc a privilegia monarchie, šlechty a katolické církve. Jako dcera rakouské císařovny Marie Terezie byla vnímána s podezřením a považována za outsidera francouzské společnosti. Skutečnost, že byla cizinkou, podněcovala protirakouské nálady mezi Francouzi, kteří měli s Rakouskem dlouhou historii nepřátelství.

Příliš si vyhazovala z kopýtka

Za druhé, extravagantní utrácení a okázalý životní styl Marie Antoinetty se staly nechvalně známými. Byla známá svou láskou k módě, hazardním hrám a dalším požitkům, přičemž často nebrala ohled na neutěšenou finanční situaci země. Zatímco většina francouzského obyvatelstva se potýkala s nedostatkem peněz na základní potřeby, královna byla považována za osobu, která rozhazuje veřejné prostředky na své osobní požitky. Pověsti o její opulentní rekonstrukci zámku Le Petit Trianon v areálu Versailles ještě zhoršily její vnímání jako rozhazovačné ženy.

Navíc vnímaný nedostatek empatie Marie Antoinetty vůči utrpení francouzského lidu zesiloval jeho nepřátelství vůči ní. V dobách všeobecné chudoby a hladomoru nadále pořádala extravagantní večírky a dopřávala si nadměrného luxusu, což jí vyneslo přezdívku "Madame Déficit". Slavný, ale apokryfní citát "Ať jedí koláče", který jí byl připsán, když jí bylo řečeno, že lid nemá chleba, ztělesňoval její údajnou lhostejnost k boji nižších tříd.

Zasahovala do politiky a chovala se nepatřičně

K nepopularitě Marie Antoinetty navíc přispělo její zapojení do politických záležitostí a její údajné zasahování do vládních záležitostí. S blížící se revolucí uplatňovala svůj vliv na krále a byla vnímána jako překážka tolik potřebných reforem. Její rakouský původ také podporoval podezření, že působí jako špionka nebo se spikla proti francouzskému lidu. Na úplně nové video o této kontroverzní panovnici se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

K negativnímu obrazu Marie Antoinetty přispívaly i její osobní nedostatky a pochybné činy. Dokázala být lehkomyslná, nevděčná a netaktní, často nebrala ohled na city a snahy ostatních. Její styky s osobami, jako byl hrabě d'Artois a vévodkyně de Polignac, které byly považovány za zkorumpované a sobecké, její pověst ještě více pošramotily.

Marie Antoinetta byla zkrátka vnímána jako ztělesnění privilegované a extravagantní aristokracie, v kombinaci s její údajnou lhostejností k utrpení francouzského lidu podněcovala intenzivní nenávist vůči ní. Její okázalý životní styl, nedostatek empatie a zapojení do politických záležitostí z ní učinily terč lidové nevole, a nakonec přispěly k jejímu pádu během Francouzské revoluce.

Zdroje: ageofrevolution.org, www.nybooks.com, www.quora.com, leahmariebrownhistoricals.blogspot.com