Marie Curie je jednou z nejuznávanějších osobností vědeckého světa a inspirací pro mnohé následovníky. Žila v harmonickém manželství – ji a jejího muže spojoval stejný koníček a společně se zapsali do historie objevem radioaktivních prvků polonia a radia. Marie přitom dále s Henrim Becquerelem objevili fenomén radioaktivity.

Z Polska do Paříže

Marie-Curie Sklodowska, rozená Maria Salomea Skłodowska (1867–1934) se narodila v Polsku, ale záhy pochopila, že musí z tehdy zbídačených poměrů pryč, za vzděláním.

Maria Salomea Skłodowska byla nejmladší z pěti dětí učitelského páru Władysława a Bronisławy Skłodowských. Oba rodiče pocházeli z nižší polské šlechty. Otec studoval na univerzitě v Petrohradě a poté byl učitelem matematiky a fyziky, takže tyto vědy měla Marie v genech. Matka byla žákyní jediné soukromé dívčí školy ve Varšavě, kde se později sama stala ředitelkou. Marie sama zprvu pracovala jako vychovatelka dětí, protože musela finančně podporovat svou starší sestru v Paříži. Nakonec se ale rozhodla ji následovat.

Zdroj: Youtube

Kariéru začala na Sorbonně

A byl to vskutku hvězdný start, protože v roce 1891 složila Marie Skłodowska jako první žena v historii přijímací zkoušky na fakultu fyziky a chemie pařížské Sorbonny. Musela si však vydělávat sama na studie i život, takže přes den studovala a po večerech doučovala.

Již o dva roky později získala licenciát a začala pracovat jako laborantka v průmyslové laboratoři Lippmanových závodů.

Na Sorbonně se také seznámila se svým pozdějším manželem Pierrem Curiem, fyzikem, který se proslavil svou prací na piezoelektrickém jevu. V té době pracoval již jako doktorand.

Marie Curie ukončila Sorbonnu diplomovou prací v oblasti, kterou právě otevřel objev rentgenových paprsků Wilhelma Roentgena a Becquerelovo pozorování síly vzorků solí uranu. V obdobných studiích později pokračovala i s manželem.

Polonium a Radium

Marie začala obtížnou práci na dělení uranové rudy na jednotlivé chemické sloučeniny, protože se ukázalo, že některé jsou více radioaktivní než jiné. Hledala sloučeninu, která způsobovala vysokou radioaktivitu. Výzkumy po čtyřech letech vedly manžele nejprve k objevu polonia, jež Marie Curie pojmenovala po své polské vlasti, a posléze mnohem radioaktivnějšího radia (první gram radia izolovala ze smolince pocházejícího z Jáchymova).

Marii se povedlo také vyjasnit pravděpodobné příčiny radioaktivity – coby efektu při rozpadu atomových jader.

Zdroj: Youtube

V roce 1903 jako první žena v historii získala Marie titul doktora fyziky a ve stejném roce jí byla udělena Nobelova cena.

V roce 1898 oznámili manželé Curieovi objev polonia a poté solí radia o hmotnosti asi 0,1 gramu, které byly získány z tun uranové rudy.

V roce 1906 však Pierre nešťastnou náhodou zemřel, když ho omylem srazil vůz tažený koňmi. V témže roce Marie dosáhla svého cíle vyrobit čistý vzorek radia.

Tragická smrt

Uprostřed své velmi hvězdné, ale rušné vědecké kariéry vychovala Marie za pomoci jejího tchána dvě dcery, z nichž starší se rovněž stala nositelkou Nobelovy ceny za chemii. Ale jejich výzkumy – bohužel se rovněž týká obou z nich – se těžce podepsaly na jejich zdraví – obě madam Curie, matka i dcera nakonec zemřely na leukémii způsobenou dlouhodobým vystavením radioaktivním materiálům. Marie přitom oslepla a potýkala se s mnoha dalšími fyzickými problémy spojenými s radiací. Obětovala svůj život vědě.

Zdroje:

www.biography.com, www.sciencehistory.org, www.nobelprize.org