Mimi byla pátým dítětem slavného páru habsburské monarchie – Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského, celkově čtvrtou dcerou. I když měla v době svého narození sourozence a další se měli narodit, její matka ji měla radši než ostatní děti.

Prominentní život oblíbené dcery

Důvodem může být to, že se narodila v den jejích dvacátých pátých narozenin. Větší pozornost a lásku ji věnoval i její otec. Na dvoře byla jednoduše oblíbená a díky tomu se jí dostalo velmi dobrého vzdělání a podpory. (Zdroj: www.extrastory.cz)

Díky tomu, že pro ni měla matka slabost, mohla se jako jediná ze všech dcer vdát z lásky. Ještě předtím, než si vzala svého vyvoleného, tedy Alberta Kazimíra, však potkala nádhernou a vzdělanou Isabellu Parmskou.

Tříletý lesbický románek

Tu miloval Isabelin manžel a zároveň Mariin bratr, následník trůnu Josef II. Isabela však jeho lásku neopětovala a svou pozornost zaměřila na Mimi. Vznikl z toho lesbický románek, který byl v habsburské monarchii skandálem. Tento vztah trval celé tři roky.

Jejich vášeň zachytila horlivá korespondence, kterou si mezi sebou posílaly, naneštěstí se dochovaly jen dopisy psané Isabellou. Byly jich desítky, krásná Isabella se do Mimi bláznivě zamilovala a muži začala opovrhovat. V jednom dopise píše: „Píši ti znovu, krutá sestro, ačkoliv jsme se zrovna rozloučily. Nemohu snést to doufání, zda mě uznáš jako osobu hodnou tvé lásky, nebo zda mě raději srazíš do řeky.... Nedokáži myslet na nic jiného, než že jsem hluboce zamilovaná."

Další texty její lásku jen potvrzují: „Tvrdili mi, že den začíná Bohem. Já ale začínám den myšlenkou na osobu, kterou miluji, protože na ni myslím neustále.“ (Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Kristina)

Zdroj: Youtube

Fascinace smrtí

Kromě své lásky dávala Mimi v dopisech Marii Kristině najevo své okouzlení smrtí: „Smrt je dobrá. Nikdy jsem na ni nemyslela více než teď. Všechno ve mně probouzí touhu brzy zemřít…. Kdyby bylo dovoleno zabít sám sebe, už bych to udělala.“ (Zdroj: cs.wikipedia.org)

Lesbický vztah těchto dvou žen ukončila právě až nečekaná Isabellina smrt. Nespáchala sebevraždu, nýbrž zemřela po těžkém porodu na epidemii neštovic. Bylo jí pouhých dvacet jedna let. Svému muži dala druhou dceru, která naneštěstí krátce po porodu také skonala. Nesla jméno Isabelliny největší lásky, Marie Kristiny.

Šťastné a naplněné manželství

Po předčasné smrti své manželky nechtěl Josef II. začínat žádný nový vztah. Do dalšího manželství ho musela donutit až jeho matka.

Tři roky po Isabellině smrti si i Mimi vzala svého dlouholetého oblíbence Alberta Kazimíra. Brzo po svatbě mu porodila dceru, která však také nepřežila a zemřela den poté.

Přesto bylo manželství harmonické, nejen jejich vztahem, ale i díky společným zájmům. Společně pořádali ve Vídni výstavy, velice oblíbené dodnes. Později si kvůli touze po dědici adoptovali syna Mariina bratra Leopolda, Karla.

Mimi zemřela ve svých padesáti šesti letech na onemocnění žaludku. Její muž ji tak miloval, že ji na náhrobek nechal vyhotovit latinský nápis: UXORI OPTIMAE ALBERTUS, neboli Nejlepší manželce Albert. (Zdroj: zena-in.cz)