Mandel se narodila v roce 1912 rakouskému ševci. Atraktivní blondýna se po spojení Rakouska a Německa v roce 1938 přestěhovala do Mnichova a začala se prodírat do vyšších řad nacistického režimu. A netrvalo jí to dlouho, byla schopná a velmi hezká.

Její krutost a fanatické myšlení ji z obyčejné dozorkyně v táborech Lichtenburg a Ravensbrück vyšvihly na nejvyšší ženský post koncentračního tábora Osvětimi. Vystřídala tehdejší vrchní vedoucí Johannu Langefeldovou a byla přímou podřízenou veliteli tábora Rudolfu Hössovi.Do plynových komor poslala za dva roky působení v Osvětimi kolem půl milionu žen a dětí, někde je uváděno až milion. Vycvičila si mnoho dozorkyň k obrazu svému, tedy kruté a nelítostné. Mezi nejznámější patří Irma Grese, která si libovala v zabíjení i sexu s vězni.
Maria milovala hudbu, a rozhodla se založit ryze ženský orchestr, který by vyhrával každé ráno při nástupu vězeňkyň. Zpočátku chtěla, aby ho tvořily ženy árijské krve, tolik jich ale mezi německými dozorkyněmi nebylo. Nakonec účast dovolila pár vyvoleným židovským vězeňkyním, které se ale musely prokázat talentem.

Orchestr vedla neteř slavného skladatele Gustava Mahlera Alma Rosé. Tu při pokusu o útěk do Švýcarska zadrželi kolaboranti a poslali do Osvětimi.Alma Rosé se stala nedotknutelnou. Mandel všechny dozorčí varovala, že jí nesmí být ublíženo, a svého nabytého "privilegia“ Rosé využila k ochránění všech členek orchestru. Většina díky tomu tyranii koncentračního tábora přežila. Po osvobození tábora se mnohé podělily o strašné vzpomínky na "koncerty". Byly nuceny hrát při ranních nástupech, při příjezdu transportu, během selekce vězňů určených k okamžitému zplynování, i při popravách. V jejich smutném repertoárů zazněly skladby od umělců jako je Grieg, Schubert, Beethoven nebo Chopin. Alma Rosé záhadně zemřela v dubnu roku 1944, a orchestr se rozpadl.Nedlouho poté se začal rozpadat i nacistický režim. Válka se chýlila ke konci a v Osvětimi se zahlazovaly stopy po masovém vraždění. Maria Mandel utekla do bavorských hor a poté se vrátila do svého rodiště Münzkirchenu. Tam ji o tři měsíce později našla a zatkla americká armáda. Krakovský soud ji odsoudil k trestu smrti. Mandel byla oběšena v lednu 1948 ve věku 36 let.