Alžbětinská Anglie byla zrádné místo. Ačkoliv národ v té době zažíval zlatý věk, byl vystaven neustálým hrozbám z Francie, Španělska i vlastních řad.

Poprava Marie Stuartovny se zvrhla v hororovou podívanou

Alžběta I. byla dcerou Jindřicha VIII. a Anny Boleynové. Ta se proslavila tím, že z trůnu anglické královny sesadila španělskou Kateřinu Aragonskou a přesvědčila krále, aby se oddělil od katolické církve. Mnozí tak považovali následný Alžbětin nárok na trůn za nelegitimní.

Marie Stuartovna se narodila skotskému králi Jakubovi V. a jeho francouzské manželce. Po otci sdědila nárok na trůn. Bylo jí pouhých šest dní. Skotové, kteří toužili uzavřít spojenectví s Francií, zaslíbili Marii dědici francouzského krále a poslali ji na výchovu na jeho dvůr.

Osmnáctiletá Marie byla krátce královnou Skotska i Francie, když na trůn nastoupil její choť. Psal se rok 1559. Když však o pouhý rok později zemřel na zánět ucha, Marie byla poslána zpět do své rodné země.

Po bouřlivé a krátké vládě ve své vlasti byla Marie, královna skotská, nucena po pouhých třech letech ve Skotsku abdikovat. Hledala útočiště v tehdejší Anglii. Královna Alžběta svou královskou sestřenici přivítala, ačkoliv to bylo spíše opatrné, nežli vřelé. Marie směla žít na různých hradech, kde ji bedlivě sledovali věrní šlechtici její sestřenice. Alžběta se jí bála, katolické strany totiž Marii Stuartovnu považovaly za vhodnou pretendentku na anglický trůn.

Po devatenácti letech, kdy byla Marie v Anglii fakticky vězněna, byla zapletena do spiknutí, jehož cílem bylo svrhnout Alžbětu. Anglická královna tehdy nařídila odsoudit svou sestřenici k trestu smrti.

Nešikovný kat udělal chybu

Poprava v podobě stětí hlavy byla na tehdejší dobu lepším způsobem usmrcení než oběšení nebo rozčtvrcení. Alžbětina matka Anna Boleynová byla sama sťata francouzským šermířem, který byl k tomu výkonu speciálně povolán.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokud se však poprava stětím neprovede správně, může znamenat doslova katastrofu. Tak tomu nakonec bylo i v případě Marie Stuartovny.

Marie byla nejprve nucena svléknout se před všemi svědky do spodního prádla, pak se rozloučila s plačícími služebníky a nakonec přistoupila ke katům. Jedna z jejích dvorních dam jí kolem očí uvázala šátek a nechala Marii, aby se pomodlila. Královna si musela sama nahmatat špalek, na který položí hlavu a počká si na smrtelný úder.

Kat, který měl vykonat popravu, se však netrefil a čepel neprošla čistě skrz. Rychle zvedl sekeru a udeřil ještě jednou. Marie, královna skotská, vydávala "velmi tichý zvuk a během celého strašlivého procesu se nepohnula ani kouskem těla z místa, kde ležela".

Zdroje:

www.nzherald.co.nz

www.washingtonpost.com

scotlandonscreen.org.uk