Smrt ji provázela od samého počátku. Když se Marie 8. prosince roku 1542 narodila, její otec právě truchlil nad ztrátou dvou synů a ze žalu se už nevzpamatoval. Ještě týž týden zemřel bez mužských dědiců. Marie se tak v pouhých 6 dnech stala skotskou královnou a za necelý rok byla korunována. To ovšem neznamenalo, že o svém dalším životě mohla svévolně rozhodovat. Od šesti let byla vychovávána na francouzském dvoře, který vyjednal její sňatek s budoucím králem Francie Františkem.

Svatba se konala, když bylo Marii 15 let a Františkovi 14. Podle dobových záznamů si mladí manželé velmi dobře porozuměli. Kdyby jim to byl osud dopřál, mohli společně v poklidu vládnout Francii a Marie by byla prožila stabilní život bez dramatických zvratů. Jenomže osud jí manžela předčasně vzal. František náhle zemřel, trůn připadl jeho bratrovi a Marie už neměla ve Francii, co pohledávat.

Vlast ji nijak nadšeně nevítala

Vrátila se tedy do Skotska, kde byla přeci paní. Hned se však ukázalo, že místní mentalitě nerozumí. Francouzská výchova byla přísně katolická. A ve Skotsku se to hemžilo protestanty, ať šlo o prostý lid, šlechtu či duchovní.

Marie Stuartovna to neuměla skousnout a snažila se prosadit katolicismus zuby nehty. Dokonce odmítla uznat svou protestantskou tetu Alžbětu anglickou královnou. Na anglický trůn si činila nárok sama.

Když se provdala za svého bratrance Jindřicha Darnleye a narodil se jí syn Jakub, chvíli se zdálo, že se usadí a zmoudří. Jenomže pak se stalo něco nečekaného. Smrt se rozmáchla kosou ještě jednou a zasáhla i jejího druhého manžela. Co na tom bylo nejhorší, ostří oné pověstné kosy tentokrát nasměrovala lidská ruka.

Lord Darnley byl zavražděn v letním rodinném sídle, zatímco se Marie bavila na plese. Někdo na něj nastražil nesmírně silnou výbušninu.

Z vraždy byl obviněn jistý James Hepburn, za kterého se Marie hned po ovdovění provdala. To bylo podezřelé. Skotská šlechta ji obratem sesadila z trůnu ve prospěch jejího syna Jakuba.

Alžběta neteři nedůvěřovala

Marie učinila další hloupý krok, když hledala záchranu u své tety Alžběty I., pro kterou předtím nenacházela dobré slovo. Anglická královna jí nedůvěřovala a pro jistotu ji nechala uvěznit. Vzhledem k předchozím událostem se tomu asi ani nemůžeme divit. Od Marie se v té době odvrátili i její katoličtí spojenci v čele s papežem.

Nikomu vlastně nevadilo, že sesazená skotská královna sedí v anglické internaci. Když už tomu bylo 19 let, žalářníci v její korespondenci objevili dopis, ve kterém udělila svému katolickému příteli Babingtonovi souhlas se zavražděním Alžběty. Obratem byla odsouzena k smrti stětím.

Otřesná podívaná

Poprava se konala dne 8. února 1587 v hale zámku Fotheringhay za přítomnosti asi 500 svědků. Marie Stuartovna přišla s hlavou vztyčenou a klidným hlasem požádala svého komorníka, aby jí pomohl vystoupat na lešení. "Dalších služeb už vás žádat nebudu," dodala a rozloučila se i se svými služkami, které jí pomohly svléknout vrchní oděv. Popravčímu tento úkon nedovolila.

Kata to možná vyvedlo z míry a vůbec byl asi trochu nesvůj, protože měl před sebou urozenou dámu. Podle tradice ji poprosil o odpuštění, které mu blahosklonně udělila. Pak sklonila šíji.

Popravčí se rozmáchl, ale ostří po královnině krku jen tupě sklouzlo. Úder musel být bolestivý, protože vykřikla. Napodruhé se kat už trefil, avšak hlava se od těla zcela neoddělila. Poslední šlachy musel přeseknout úder třetí.

Kat poté Mariinu hlavu zdvihl za vlasy do výšky, aby se na ni diváci dobře podívali. Jenže královně už bylo 44 let a šediny zakrývala parukou. Popravčímu proto zůstala v ruce paruka, zatímco samotná hlava spadla na lešení. Do toho se ze šatů zemřelé vymotal její věrný psík, který paničku nechtěl do poslední chvíle opustit. Nešťastně si lehl do kaluže její krve a musel být odnesen násilím.

Takto nedůstojně odešla na věčnost žena, která mohla být mocnou a obdivovanou panovnicí, ale chyběla jí k tomu prozíravost a schopnost diplomacie. Zda měla skutečně prsty ve vraždě svého druhého manžela, zůstává dodnes záhadou.

Podrobnosti o životě a smrti Marie Stuartovny shrnuje anglický dokument:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.history.com, www.eyewitnesstohistory.com, www.historyscotland.com