Marie Tereza Luisa se narodila 8. září 1749. Byla čtvrtou dcerou Ludvíka Viktora Savojského a Kristýny Jindřišky Hessensko-Rheinfelsko-Rothenburské. V osmnácti letech se provdala za Ludvíka Alexandra Bourbonského, prince z Lamballe, vnuka legitimovaného syna Ludvíka XIV. Sňatek byl domluvený, aby se utvrdilo spojenectví mezi královskými rodinami. Navíc, otec Ludvíka doufal, že mladá a zbožná princezna jeho syna trochu uklidní. Měl totiž slabost pro hazard a ženy.

I přesto, že bylo manželství zpočátku popisováno jako velice šťastné, Ludvík se svých starých zlozvyků nezbavil. Rok po svatbě, v roce 1768, umírá na pohlavní chorobu. Z Marie Terezy se tak stala mladá a zrazená vdova.

Marie Tereza Luisa Savojská

Rozhodla se, že půjde do kláštěra. Rok manželství jí stačil. Sama se nakazila několika nepříjemnými chorobami, trpěla manželovu nevěru a cítila, že jí chybí životní naplnění. Nakonec ji její tchán, Vévoda de Penthièvre přesvědčil, aby nikam neodcházela a pomáhala mu s charitou. Rozsáhlé projekty jim nakonec vynesly přezdívky „Král chudých" a „Anděl z Penthièvre“.

V roce 1770 se konala svatba daulpina Ludvíka Augusta, budoucího Ludvíka XVI. s rakouskou arcivévodkyní Marií Antoinettou. Princezna z Lamballe Marie Tereza Luisa se díky své švagrové dostala nejen k obřadu, ale také se postupně spřátelila s budoucí královnou. Mladé dívky se staly nerozlučnými kamarádkami.

Vztah s Marií Antoinettou

Když po nástupu Ludvíka XVI. na trůn jmenovala Antoinetta Marii Terezu Dozorkyní královniny domácnosti, což byla nejvyšší hodnost pro dvorní dámu ve Versailles, začalo se po Paříži šuškat, že spolu v soukromí tráví až moc času. Dokonce se objevily pornografické letáky, na kterých byly hlavními protagonistkami.

Marie Tereza měla velké kompetence. Pořádala plesy, představovala debutanty, pomáhala při přijímání hostů, starala se o nemocného tchána a stále si zachovávala loajalitu ke královně.

Smutný konec

Během dobytí Bastily v červenci 1789 byla princezna na odpočinkové návštěvě ve Švýcarsku. Když se na podzim vrátila zpět do Paříže, opustila spolu s královskou rodinou Versailles a usídlila se v Pařížském paláci Tuileries. Život plynul dál až do té doby, kdy se Marie Antoinetta se svými blízkými rozhodla utéct z Francie.

Měly se sejít v Bruselu. Tam však královna nedorazila. Marie Tereza se mezitím ubytovala ve městě Bath a čekala na pokyny. V říjnu 1971 jí Marie Antoinetta napsala oficiální dopis, že ji propouští ze svých služeb. Vzápětí však dorazil soukromý list, v němž si přála, aby se vrátila. Bývalá dvorní dáma tak sepsala svou závěť a odcestovala do Paříže. O deset měsíců jí zatkli a umístili do věznice La Force.

3. září se konal soud. Soudce od ní chtěl slib pomsty králi, královně a celé monarchii. To však Marie Tereza rázně odmítla. V tom okamžiku bylo šetření ukončeno slovy: „Odveďte madame pryč." Strážní ji vzali mezi sebe a doslova vhodili do rozzuřeného davu před věznicí. Během několika málo minut byla ubodána k smrti.

Zneuctěná princezna

Podle pozdějších zpráv měla být ještě před svou smrtí znásilněna a její prsa uříznuta. Další legendy uvádějí, že jí byla useknuta hlava, a ta poté přenesena do nedaleké kavárny, v níž hosté museli připíjet na princezninu smrt.

Hlava měla být dokonce dopravena k holiči, aby jí upravil tak, aby jí lidé hned poznali. Několik svědků pak potvrdilo, že dav si hlavu napíchnutou na kůlu předával z ruky do ruky a pochodoval s ní ulicemi. Když se o osudu své přítelkyně dozvěděla uvězněná královna Marie Antoinetta, omdlela.

Zdroj: Youtube

Tělo Marie Terezy bylo údajně vystaveno na ulici celý den. Pak bylo kompletně převezeno na hřbitov Enfants-Trouvés. Její ostatky se však nikdy nenašly.

Zdroj:

www.historique-blog.webnode.cz, www.en.wikipedia.org