Dcera císaře Svaté říše římské Karla VI. a Alžběty Kristýny Brunšvické se do historie Evropy zapsala jako jedna z nejmocnějších královen. I přesto, že na začátku své vlády měla problém nejen s okolními zeměmi, na něž si činila nárok, ale také s rakouským obyvatelstvem, které nechtělo, aby jim rozkazovala žena.

Marie Terezie se ale nezalekla. Byla temperamentní, chytrá a měla po boku milujícího muže Františka I. Štěpána Lotrinského. S ním zplodila dohromady 16 dětí, z nichž se dospělého věku dožilo devět. I přesto, že děti byly po narození svěřeny vychovatelům, měla o nich dokonalý přehled.

Marie Terezie a výchova dětí

Panovnice věděla, že to její potomci nebudou mít v životě jednoduché. Už od raného dětství je tedy připravovala na to, že v budoucnosti na svých bedrech ponesou zodpovědnost nejen za sebe, ale především za své poddané. Každé z nich tak mělo naplánovaný program na každý den.

Děti měly k dispozici vychovatele, komorníky, komorné a další služebnictvo. Marie Terezie personál kontrolovala a dávala jim ústní i písemné pokyny. Hlavními zásadami výchovy byla poslušnost, zbožnost a kázeň. Odpor a truc se netrpěly. Panovnice kladla důraz také na správnou výživu, péči o tělo a hygienu.

V pěti letech každé z dětí dostalo vlastní apartmán s pěti místnostmi. Domácí výuka začínala v sedmi letech a trvala do šestnácti let. V té době byl pro mladé arcivévody a arcivévodkyně zřízen vlastní dvůr, za který nesli zodpovědnost. Zároveň se museli věnovat také politice. Chlapci se navíc učili, jak vystupovat na jednáních. Dcery byly vedeny k oddanosti a úctě vůči budoucímu manželovi. Tresty nebyly na císařském dvoře výjimkou. Jednou dokonce Marie Terezie rozpustilého malého Josefa, budoucího císaře Svaté říše římské, přetáhla bičíkem.

Neustálá kontrola

Přehled o svých dětech měla panovnice, i když vyrostly a samy založily rodinu. Jejich výchova tak nikdy neskončila. „Tímto ti oznamuji, že jsi pozorně sledována," napsala například Marii Karolíně. Syna Maxmiliána Františka v jeho devatenácti napomínala: „Musela jsem se dívat, jak si neustále škrábeš obličej nebo si koušeš nehty. Konečně už toho nechej. V životě se budetš nudit tak často, že bys sis na to měl co nejdříve zvyknout!"

Zdroj: Youtube

Svému čtvrtému synovi, rakouskému arcivévodovi Ferdinandovi, poslala 600 lístečků. Marii Amálii poručila zlepšit se ve francouzštině. Nejslavnější dceři Marii Antoinettě zase na dálku radila, jak otěhotnět. „Miluji císařovnu, ale i když nás dělí stovky kilometrů, pořád se jí bojím. Ani když ji píšu, necítím se jistě," prohlásila na adresu své matky.

Zdroj:

www.stoplusjednicka.cz, www.rakuskekulturneforum.sk, www.novinky.cz