Osudové zalíbení

Spatřili se, když Marii bylo šest let a Františkovi patnáct. Otec budoucí panovnice Karel VI. si mladého jinocha hned oblíbil, ale to bylo vše – pro jeho dceru byl příliš starý, vždyť spolu kvůli protokolu ani nemohli trávit čas na společenských akcích.

Když se Marie přeměnila na krásnou dospívající dívku, Karel VI. věděl, že ji potřebuje provdat, protože mužského potomka už nesežene. Z mnoha nápadníků si vybral Františkova staršího bratra Clemense, jenže toho nešťastně skolily neštovice.

Císařovi se na jednu stranu líbilo, že se z Františka stal vévoda, na druhou stranu mu vadilo, že vévoda lotrinský. Marie své zalíbení k příteli z dětství neskrývala a po válce o polské následnictví byl sňatek povolen. Pod jednou podmínkou – František se musel vzdát Lotrinska. Na oplátku mu ale bylo slíbeno Toskánsko.

Šestnáct dětí

S tím neměl František žádný problém. Později mu také nevadilo, že jako manžel všemocné Marie Terezie a korunovaný císař Svaté říše Římské neměl ve skutečnosti žádnou moc; raději žil skromný a umírněný život, nedodržoval pro něj nepochopitelné tradice a odmítal nosit okázalé oblečení po vzoru královského dvora. Tím sice upadl u aristokracie v nemilost, Marii to ovšem nijak zvlášť nevadilo.

Sňatek proběhl 12. února 1736 ve Vídni a následovaly líbánky ve městě Mariazell. Zamilovaným manželům se o rok později narodila dcera Marie Alžběta. Celkem pár povil 16 dětí, z nichž 6 zemřelo před úmrtí matky.

Milenky a peníze

František byl milovníkem hazardu a žen a tyto kratochvíle se stávaly nejčastějšími motivy hádek mezi manžely. Marie na jeho četné avantýry velmi žárlila, ale postupem času si uvědomila, že manžela nezmění, a mávla nad tím rukou. Napomohl tomu i fakt, že František byl velice zdatným obchodníkem, který královskému dvoru vydělal nemalé peníze. Uvádí se, že kdyby František nezaložil banky a nepůjčoval i vlastní ženě, dvůr by zřejmě zbankrotoval. Z toho důvodu nejenom ignorovala jeho románky, ale i financování nepřítelovy armády.

Když František Štěpán v roce 1765 zemřel, Marie se zhroutila. Smrt nesla velice těžce a na svého jediného manžela nikdy nehodlala zapomenout. Milenky nebo ne, byl láskou jejího života a otcem zbývajících 11 dětí. Až do své vlastní smrti v roce 1780 se oblékala do černé.