Jakmile odešel z komnaty, císařovna se rozplakala. Nesnášela, když její manžel chodil za povolnými dvorními dámami nebo navštěvoval luxusní nevěstince. Věděla, že ji miluje, slib věrnosti a morální zábrany mu však nic neříkaly. „Za všechno můžou ty běhny. Kdyby neexistovaly, bylo by na světě lépe,” povzdechla si. Pak jí něco napadlo. 

Zazvonila na zvonek a přivolala komořího. „Ihned ke mně přiveďte jezuitu Panhammera,” přikázala. Duchovní byl u ní během několika minut. „Otče, co myslíte, kdyby se v říši zavedla morální policie? Už mám po krk prodejné lásky. Neplyne z toho nic dobrého. Manželé utíkají z domu a ještě mohou své právoplatné ženy nakazit nějakou odpornou nemocí.” Marie se otřásla. Kněz se na ni s pochopením podíval. Věděl o záletech císaře. „Myslím, že je to geniální nápad.”

Komise cudnosti

Za pár týdnů již bylo vše připravené. Z řad dobrovolníků byla vytvořená tzv. komise cudnosti, jejímž úkolem bylo dohlížet na slušné chování občanů. Jednotlivci hlídali vyhlášená místa, kde nevěstky nabízely své služby, ať se jednalo o hospody nebo hromadu uložených klád. Kdo byl nachytaný in flagranti, toho čekal trest. 

Muži zaplatili pouze pokutu. O to hůř ale dopadly lehké ženštiny. Byly postaveny na pranýř a ostříhány, což byla tehdy největší potupa. Pokud byly drzé, mohl je kat zbičovat. Poté byly vyhnané z města. Ponížení se však dalo vyhnout, pokud se prostitutka provdala za svého zákazníka, se kterým byla přistižená. 

Ne nadarmo se o prodejné lásce říká, že se jedná o nejstarší řemeslo. Svá těla ženy nabízely dál. V hostincích se nechaly na oko zaměstnat jako uklízečky a během doby, kdy utíraly prach a zametaly, obsloužily pár zákazníků. Další se tvářily, že jsou podomní obchodnice. U vojska byly oficiálně vedené jako pradleny nebo švadleny.

Svědomí císaře

Zákaz prostituce tak zůstal jen na papíře. Nedalo se předpokládat, že by ho někdo respektoval. Pohlavní nemoci, jako syfilis nebo kapavka, se tak šířily dál a duchovní nad morální zkažeností jen opět mávli rukou. I císař tak pravděpodobně s obdivováním ženských půvabů nepřestal.

Zdroj: Youtube

V roce 1780, v době, kdy nastoupil na trůn Josef II., byla komise cudnosti rozpuštěna. Objevilo se ale nové nařízení o lékařských prohlídkách, jež měly nevěstky pravidelně podstupovat. Byly však opět hromadně ignorované.

Zdroje: www.styl.magazinplus.cz, www.g.cz, www.novinky.cz