Marie Terezie se musela na počátku své vlády vyrovnat s hluboce zakořeněnými předsudky. Ženské následnictví bylo ve střední Evropě něco naprosto nevídaného a Karel VI. si ho pro svou dceru vysloveně vydupal. Paradoxně to nakonec byly ženské zbraně, co mladé panovnici přineslo respekt a uznání. Když předstoupila před uherský říšský sněm, aby požádala o vojenskou pomoc Rakousku, vzala s sebou i čerstvě narozeného Josefa. Na uherské kavalíry pohled na krásnou mladou ženu s plačícím dítětem v náručí hluboce zapůsobil. Tasili kordy a přísahali, že pro ni zemřou.

Rozhodně to nebylo naposledy, co panovnice využila svých dětí ke státním zájmům. Naopak se až zdá, jako by je rodila snad jen za účelem upevnění pozice dynastie v Evropě. Její sňatková politika byla pověstná. Vhodné partie dětem sháněla hned po narození.

Odmlouvat se nesmělo

Aby v budoucnu dokázaly vhodným způsobem reprezentovat monarchii, jejich výchova měla být důsledná a přísná. O děti se staral tým komorníků, služebných a vychovatelek, kterým Marie Terezie osobně udílela přesné pokyny. Důraz byl kladen na zbožnost a kázeň, ale také na zdravou výživu a hygienické návyky. Od sedmi let se děti účastnily domácí výuky, která probíhala i o víkendech.

Každé dítě ovšem projevovalo jiný charakter, který nebyl vždy v souladu s matčinými představami o ideálním potomkovi vznešeného rodu. Josef měl být jako nejstarší syn následníkem trůnu, ale často se vztekal. Marie Alžběta měla ostrý jazýček a ráda koketovala se staršími chlapci, což matku dovádělo k šílenství.

Jiné děti se ale na druhé straně matce nezavděčily, ať se o to sebevíc snažily. Například nejstarší Marie Anna se pilně učila, nádherně malovala a věnovala se vědeckým oborům. Bohužel ale neměla moc hezký obličej, a navíc ve svých 17 letech prodělala těžkou nemoc, po které jí zůstal na zádech hrb. Marie Terezie o ni ztratila zájem, protože bylo jasné, že ji nebude moci provdat, a z vídeňského dvora ji odsunula do kláštera.

Roztomilou Marii Kristinu si naopak rozmazlila a nedokázala jí nic odepřít. Dokonce jí dovolila vzít si muže, kterého si sama vybrala. V porovnání s nešťastnými svazky, k nimž donutila ostatní děti, to opravdu nebylo spravedlivé.

Pod taktovkou matky i v dospělém věku

Matčiny kontroly se děti nezbavily ani v dospělosti. Maxmiliána Marie Terezie ještě v jeho 19 letech peskovala za to, že si sahá na obličej a kouše si nehty. Provdané dcery zahrnovala dopisy, ve kterých je nabádala, aby se přizpůsobily normám zemí jejich manželů a chovaly se dle nejlepších mravů. Marii Antoinettě vyčítala výstřední módu a přehnané účesy. Marii Amálii poručila zlepšit se ve francouzštině a nepoužívat jen jednoduché otřepané fráze.

Josefovi zasahovala do pracovního a osobního života i poté, co se stal římským císařem. Všechny plánované reformy mohl prosadit až po její smrti. Ačkoli v jeho vladařské schopnosti nevěřila a při výchově protěžovala jeho mladšího bratra Karla, Josef II. se nakonec zapsal do historie jako pravý osvícený panovník a u lidu si získal ještě větší oblibu než ona sama.

Zdroje: https://www.stoplusjednicka.cz/, https://dvojka.rozhlas.cz/, https://www.novinky.cz/