Historické prameny a svědectví odhalují složitý portrét jejího mateřského stylu, který v sobě snoubil přísnost, manipulaci a touhu po dynastickém úspěchu. Byla údajně chladná, nespravedlivá a děti ovládala až do konce svého života.

Politika versus rodina

Francouzská historička Elisabeth Badinterová zdůrazňuje dichotomii, které Marie Terezie čelila jako žena v mocenském postavení. Její přirozený politický talent a diplomatické schopnosti jí umožnily prosadit se jako panovnice, ale její osobní vztahy a výchovné metody měly své nuance. Manželství Marie Terezie s Františkem Štěpánem Lotrinským bylo harmonické, přesto si Marie Terezie vůči svým potomkům držela poměrně velkou dávku přísnosti. Snažila se své děti ovládat a manipulovat jimi, zejména ve prospěch monarchie.

Vše pro blaho dynastie

Jako matce nebyla Marii Terezii disciplína cizí. Své děti vnímala jako představitele dynastie a vzhledem k jejich společenskému postavení na ně kladla přísné nároky. Často kritizovala jejich chování a její připomínky mohly být zraňující.

Přestože je milovala, její mateřská náklonnost se občas mísila s nedůvěrou a chladem. Některé děti upřednostňovala před jinými, čímž mezi svými potomky vytvářela nerovnost. K některým ze svých dětí se chovala velmi chladně, což je jistě poznamenalo na celý život.

Podívejte se na toto video v češtině:

Zdroj: Youtube

Věděla, jak zapůsobit a získat to, co chtěla

Manipulace Marie Terezie s její mateřskou rolí za účelem politického prospěchu byla zřejmá. V době krize strategicky využívala své děti k získání podpory. Známé je její vystoupení před uherským císařským sněmem s dítětem v náručí, čímž vyvolávala sympatie a loajalitu uherských magnátů. Její herecké schopnosti a citový apel byly nástroji, které obratně využívala k prosazování svých politických cílů, své děti nevyjímaje.

Využívala zejména krásy některých svých dcer, ty méně pěkné - zejména ty, na nichž se podepsaly neštovice - dávala do pozadí. Rozhodně tedy nebyla ve výchově spravedlivá.

Kontrola byla pro ni charakteristická

Její rodičovský styl se týkal také výchovy a vzdělávání jejích dětí. Marie Terezie zajistila jejich disciplinovanou výchovu s důrazem na poslušnost, zbožnost a kázeň. Nad jejich životem udržovala přísnou kontrolu a regulovala každý detail, od stravování až po hygienu. Její vedení při utváření jejich života bylo pečlivé a odráželo její snahu udržet pověst a moc rodiny.

Rodová plemenitba se nevyplatila

Marie Terezie se snažila své děti, zejména dcery, dobře provdat. I proto je v dědictví Habsburků přítomen podtón tragédie. Předkové Marie Terezie se dopouštěli sňatků, které vedly ke genetickým poruchám, kvůli nimž někteří z jejích potomků trpěli fyzickými a duševními neduhy. Přes veškerou snahu její vlastní sňatková rozhodnutí toto neblahé genetické dědictví upevnila.

V oblasti mateřství byly metody Marie Terezie ovlivněné tlakem jejího panovnického postavení. Rovnováha mezi rolí mocné panovnice a milující matky byla nejistá a ona ji zvládala kombinací manipulace, disciplíny a upřímné touhy po úspěchu své dynastie. I když její láska k dětem byla zřejmá, její metody často odrážely složitost její role matky i panovnice.

Zdroje: www.novinky.cz, dvojka.rozhlas.cz, www.stoplusjednicka.cz