Vymírání rodu

V 18. století kosily svět epidemie různých nemocí. V Británii si na občany počíhala cholera, v Rakousku i českých zemích je děsily černé, nebo také pravé neštovice. A jak se říká, nemoc nezná barvu, pohlaví, ani postavení, takže když onemocněla aristokracie, šlo opravdu o velký průšvih.

Marie Terezie se s neštovicemi setkala mnohokrát. Poprvé to bylo před naznačovaným sňatkem s Clemensem, starším bratrem jejího budoucího manžela Františka Štěpána. Clemens náhle onemocněl a zemřel. Po narození jejích dětí neštovice stále kroužily nad rodinou a vybíraly si své další oběti: V roce 1761 jim podlehl syn Karel Josef, o rok později dcera Johanna Gabriela. Manželka nejstaršího syna Josefa II. se stala další tragickou obětí a o pár let později i její neoblíbená náhradnice Marie Josefa. Že se jimi Marie Terezie také nakazí, bylo nevyhnutelné.

Smrtelně nemocná Terezie

První příznaky se objevily ve stejném období jako u Marie Josefy. V té době už byla rozšířená tzv. variolizace, očkování z boláků pravých neštovic. Tato nebezpečná metoda dokázala zaručit mírnější průběh nemoci, nebyla však tak spolehlivá a z naočkovaných se stali vysoce nakažliví. Marie ji nepodstoupila, byla připravena zemřít. Dne 1. června přijala poslední pomazání, jako zázrakem se ale vyléčila. Neštovice ji do konce života poznamenaly – měla zjizvenou tvář.

Její vítězství nad smrtelnou nemocí v žádném případě nezaručovalo přežití zbylých potomků. Na podzim se neštovicemi nakazily další dvě její dcery, z nichž jedna, Marie Josefa, zemřela. Marie musela rychle jednat a přes všechna známá rizika své dvě nejmladší děti naočkovala. Poradci se snažili vládkyni přesvědčit, že to není dobrý nápad, ale u obou dětí nakonec nemoc nepropukla a úspěšně se jí vyhnuly.

Vakcinace

O zmírnění epidemie se Marie Terezie zasloužila zavedením povinného očkování proti neštovicím. Bylo pro všechny, ale co především – bylo zdarma. Pro ženy se očkování stalo vysvobozením před životem v bídě; zjizvenou tvář si přece nikdo nevezme, to už je lepší zemřít. Téměř 20 let po smrti císařovny vyrobil vesnický lékař Edward Jenner úspěšné očkování, které podle latinského výrazu pro krávu nazval vakcinací. V roce 1980 byly pravé neštovice oficiálně označeny za vymýcené.