Sňatek Marie Terezie s králem Ludvíkem XIV. v roce 1660, jejím dvojnásobným bratrancem z prvního kolena, byl uzavřen s cílem ukončit vleklou válku mezi Francií a Španělskem. Panovnice byla proslulá svou ctností a zbožností, přestože pět z jejích šesti dětí zemřelo v raném dětství. Historie ji často vidí jako ubohou královnu, a to nejen díky záletnému manželovi, ale i proto, že byla dvorem často zanedbávána.

Neměla na francouzském dvoře nebo ve vládě žádný politický vliv. Zemřela ve 44 letech na komplikace způsobené abscesem na ruce. Když se král Ludvík XIV. dozvěděl o smrti své ženy, netruchlil, ale místo toho údajně prohlásil: "To je poprvé, co mi způsobila nějaké starosti".

Na jejich svazek se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Kruté následky z dětství

Marie Terezie Španělská se narodila Filipu IV. Španělskému a Alžbětě Francouzské, která však zemřela, když bylo Marii Terezii pouhých šest let a o dva roky později ji následoval i její o dva roky starší bratr. Ten byl již v té době zasnouben se svou sestřenicí Marianou Rakouskou. Filip a Mariana se tedy vzali, aby byl královský rod zachován. Marie Španělská tak prožila velmi osamělé dětství, protože nevlastní matka se o ni nezajímala.

Mezitím ale vypukla válka mezi Španělskem a Francií, katolíků s protestanty. I když třicetiletá válka skončila, konflikt mezi oběma zeměmi nadále trval. Proto se rozhodly uzavřít mír, a jak jinak než sňatkem. Byla navržena unie mezi Habsburky a Bourbony, takže si Marie Terezie vzala francouzského krále Ludvíka XIV., který byli jejím dvojnásobným bratrancem z prvního kolena. Podle pyrenejské smlouvy se Marie Terezie musela před sňatkem vzdát všech nároků na španělský trůn, ale na oplátku měla obdržet peněžní vyrovnání, které však nikdy nebylo vyplaceno.

Král Slunce a ženských srdcí

Brzy po svatbě začal mít Ludvík XIV. pletky s jinými ženami a neštítil se ani prezentovat oficiálními milenkami. Marie Terezie se uzavřela ještě více do sebe, byla plachá, trpělivá, naivní a sladkobolná. Držela se stranou společenských intrik francouzského dvora a spřátelila se se svou tchyní Annou Rakouskou, s níž se začaly velmi intenzivně věnovat víře.

Ale i navzdory její zbožnosti a věrnosti králi se o ní říkalo na francouzském dvoře, že má nemanželské černé dítě. Nejednalo se však o dítě tmavé pleti, ale zřejmě o dítě, které se narodilo přidušené a ze stejného důvodu i zemřelo. Tak se stalo, že se objevila v análech benediktinská jeptiška Louise Marie Thérèse, "černá jeptiška z Moretu".

Marie Terezie se o vládu nezajímala, šlo jí jen o dobré vzdělání jejího syna. Rovněž se jí ale připisuje, že zavedla na francouzský dvůr a později do celého království čokoládu, jelikož v důsledku španělského dobytí Aztécké říše bylo do Evropy zavedeno kakao. Sama čokoládu velmi milovala - byl to asi její jediný "hřích". Zemřela ve věku 44 let na komplikace spojené s abscesem.

Zdroje:

fampeople.com, www.creativehistorian.co.uk, www.ancient-origins.net, en.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresa_of_Spain