Být ženou v převážně mužském světě bylo v 18. století nepochybně handicapem. Proto se otec Marie Terezie, Karel VI., všemožně snažil připravit svou dceru k nástupnictví.

Smutná poslední léta Marie Terezie

Marie Terezie podle svých vlastních slov přišla do říše s prázdnými kapsami. Neměla pokladnu plnou peněz, armádu ani rádce, na které by se mohla spolehnout. Přesto se jako panovnice, která byla v roce 1743 ve svatovítské katedrále oficiálně korunována českou královnou, nakonec proslavila, a to díky svým reformám.

Přispěla k hospodářskému rozvoji zavedením stříbrného tolaru Marie Terezie jako standardní mince v německy mluvících zemích a později na dalších 200 let po celém světě.

Proběhly i další reformy, například poprvé bylo zavedeno povinné základní vzdělání pro děti ve věku od šesti do dvanácti let. Marie Terezie se angažovala také v reformě zdravotnictví a prosadila první porodnice v celém regionu. Sama panovnice byla v oblasti porodů poměrně zázračná. Porodila 16 dětí, z nichž 10 se dožilo dospělosti. Byla poblouzněna svým manželem Františkem Štěpánem Lotrinským, který občas vedl její vojska na bitevním poli se střídavými úspěchy. Často hrál mimo manželské lože.

Mnoha panovníkům té doby, včetně Marie Terezie, se přezdívalo osvícení despotové. Prosazovali pragmatické reformy, které zvyšovaly efektivitu státu, ale neznamenaly, že by se dělili o svou moc nebo ji rozmělňovali. Marie Terezie, přesvědčená katolička, však proslula svou nenávistí k Židům a odmítáním prosazovat náboženskou toleranci.

Po smrti svého manžela jako by ztratila veškerou energii, kterou oplývala. Stala se z ní vážná a zádumčivá žena, a ani její krása už nebyla tam, kde kdysi. Radost se díky ztrátě mnoha blízkých osob postupně měnila ve všudypřítomný smutek.

Velmi se trápila a do patra ji vytahovali kladkou

Marie Terezie trpěla revmatismem a její zdravotní stav se velmi rychle zhoršoval. Vzhledem k její poměrně vysoké váze se stávala dýchavičnou. To bránilo tomu, aby se mohla bez problémů pohybovat a chůze po schodech se pro ni stala doslova nemyslitelnou. Proto ji sloužící vytahovali do patra v křesle pomocí kladkového mechanismu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Poslední dny svého života strávila Marie Terezie ve své lóži, kde dny i noci seděl její syn Josef. Ačkoliv mezi nimi byly dlouhotrvající konflikty, převážně díky Josefově odlišnému pohledu na svět, měl svou matku velice rád. Byla to žena, ke které cítil opravdový vztah. Josef zprvu matčině nemoci nevěnoval příliš velkou pozornnost a spíše se jí vyhýbal. Poté, co si uvědomil, že se jeho matka chystá odejít na onen svět, s ní trávil všechen svůj čas.

Marie Terezie byla klíčovou postavou mocenské politiky Evropy 18. století. Habsburské monarchii, dynastické aglomeraci nesourodých zemí, dala určitou míru jednoty. Jako přirozeně působící princezna byla jednou z nejschopnějších vládkyň svého rodu a podle jednoho historika "nejlidštější z Habsburků".

Zdroje:

www.stoplusjednicka.cz

www.fsmitha.com

www.habsburger.net