Marilyn vos Savant: nejinteligentnější žena na světě čelí neustálým útokům

Foto: Marilyn vos Savant (Photo Credit : Ethan Hill/Wikimedia Commons)

Podle Guinnessovy knihy světových rekordů má Marilyn vos Savant nejvyšší IQ, jaké kdy bylo zaznamenáno. Mnoho lidí se to ale snaží dennodenně zpochybnit. Jaká je tedy pravda?

Marilyn vos Savant se narodila v roce 1946 v St. Louis v Missouri do skromné rodiny horníků. Její původ je německý, italský, československý a rakouský, a uvádí se, že je potomkem fyzika a filozofa Ernsta Macha (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_vos_Savant). Zajímavostí je, že obě strany Marilyniny rodiny měly stejné příjmení. Babička z otcovy strany byla Savant, zatímco dědeček z matčiny strany byl von Savant. V překladu to prý znamená "učenou osobu", což k Marylin sedí. Přes svou inteligenci Marilyn Vos Savant říká, že její rodiče s ní zacházeli jako s jakýmkoli jiným dítětem, které měli. "Měli mě rádi, ale zastávali názor, že inteligence není u dívky zase tak důležitá." V dětství vynikala v přírodních vědách a matematice. Když dosáhla věku deseti let, život se jí navždy změnil. Podstoupila totiž testy inteligence.

Dohromady se nechala otestovat dvěma testy. Jedním byl Stanford-Binetův test, který se zaměřuje na verbální schopnosti. Původně byl určen k měření mentálních nedostatků u dětí. Test zkoumá pozornost, paměť a verbální schopnosti sérií otázek zvyšující se obtížnosti. Na základě experimentálních výsledků pak Binet postuloval koncept mentálního věku - úrovně duševního vývoje jedince ve srovnání s ostatními. (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C4%8Dn%C3%AD_test#Stanford-Binet%C5%AFv_test)

Druhý test byl Hoeflinův Mega test společnosti Mega, skládající se ze 48 otázek, napůl slovních a napůl matematických. Účelem testu bylo odhalit nejchytřejší lidi s IQ nad 145. Nejvýznamnější otestovaní mega testem společnost nechala otisknout do Guinnessovy knihy světových rekordů, kde se objevilo i Marilynino jméno. (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_K._Hoeflin) Poslední zmiňovaný test odhalil neuvěřitelně vysoké IQ s hodnotou 228.

Marilyn Vos Savant nebyla dobrá jen ve vědě a matematice, ale také v psaní, které se stalo její vášní. Už v pubertě se rozhodla, že se stane spisovatelkou. I když by se dalo předpokládat, že nejinteligentnější člověk na světě nastoupí na nějakou významnou univerzitu, Marilyn začala studovat filozofii na Washingtonské univerzitě v St. Louis. Po dvou letech však školu opustila, aby pomohla s rodinným investičním obchodem. Když si vydělala na živobytí, rozhodla se, že začne konečně psát.

Norimberský proces

Jaké bylo IQ největších nacistických zločinců: Výsledky jsou překvapující

Od roku 1986 píše Marilyn pro Sunday Parade rubriku "Zeptejte se Marilyn", ve které řeší hádanky a odpovídá na různé otázky čtenářů. Jelikož ale stále vystupuje jako nejchytřejší člověk na světě (i když, podle pozdějších výzkumů byl přepočet jejího IQ korigován na 185 bodů v dospělosti), objevuje se pod palbou "hejtařů", kteří bedlivě analyzují její odpovědi a snaží se zachytit každou její chybu. (Zdroj: http://www.wiskit.com/marilyn/)

Stala se i terčem posměchu Davida Lettermana v jeho show, a další "malý hřebíček do rakve" si zatloukla, když odpověděla čtenáři na hádanku známou jako otázka Montyho Halla. Jednoduchá odpověď způsobila neočekávaný rozruch a rychle se šířila i do akademických a vědeckých kruhů. Redakce dostala nejméně 10 tisíc dopisů, v níž jejich autoři Savantovou kritizovali za neadekvátní odpověď nejchytřejšího člověka na světě. Navzdory tvrdému úsudku a kritice, které se jí dostalo, Marilyn Vos Savant nadále žije společenský život a stále píše svůj sloupek, v němž se snaží poskytnout inspirativní rady pro každého, kdo to potřebuje. (Zdroj: https://allthatsinteresting.com/marilyn-vos-savant)