Marilyn vos Savant se narodila v roce 1946 v St. Louis v Missouri do skromné rodiny horníků. Její původ je německý, italský, československý a rakouský, a uvádí se, že je potomkem fyzika a filozofa Ernsta Macha (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_vos_Savant). Zajímavostí je, že obě strany Marilyniny rodiny měly stejné příjmení. Babička z otcovy strany byla Savant, zatímco dědeček z matčiny strany byl von Savant. V překladu to prý znamená "učenou osobu", což k Marylin sedí. Přes svou inteligenci Marilyn Vos Savant říká, že její rodiče s ní zacházeli jako s jakýmkoli jiným dítětem, které měli. "Měli mě rádi, ale zastávali názor, že inteligence není u dívky zase tak důležitá." V dětství vynikala v přírodních vědách a matematice. Když dosáhla věku deseti let, život se jí navždy změnil. Podstoupila totiž testy inteligence.

Dohromady se nechala otestovat dvěma testy. Jedním byl Stanford-Binetův test, který se zaměřuje na verbální schopnosti. Původně byl určen k měření mentálních nedostatků u dětí. Test zkoumá pozornost, paměť a verbální schopnosti sérií otázek zvyšující se obtížnosti. Na základě experimentálních výsledků pak Binet postuloval koncept mentálního věku - úrovně duševního vývoje jedince ve srovnání s ostatními. (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C4%8Dn%C3%AD_test#Stanford-Binet%C5%AFv_test)

Druhý test byl Hoeflinův Mega test společnosti Mega, skládající se ze 48 otázek, napůl slovních a napůl matematických. Účelem testu bylo odhalit nejchytřejší lidi s IQ nad 145. Nejvýznamnější otestovaní mega testem společnost nechala otisknout do Guinnessovy knihy světových rekordů, kde se objevilo i Marilynino jméno. (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_K._Hoeflin) Poslední zmiňovaný test odhalil neuvěřitelně vysoké IQ s hodnotou 228.

Marilyn Vos Savant nebyla dobrá jen ve vědě a matematice, ale také v psaní, které se stalo její vášní. Už v pubertě se rozhodla, že se stane spisovatelkou. I když by se dalo předpokládat, že nejinteligentnější člověk na světě nastoupí na nějakou významnou univerzitu, Marilyn začala studovat filozofii na Washingtonské univerzitě v St. Louis. Po dvou letech však školu opustila, aby pomohla s rodinným investičním obchodem. Když si vydělala na živobytí, rozhodla se, že začne konečně psát.

Od roku 1986 píše Marilyn pro Sunday Parade rubriku "Zeptejte se Marilyn", ve které řeší hádanky a odpovídá na různé otázky čtenářů. Jelikož ale stále vystupuje jako nejchytřejší člověk na světě (i když, podle pozdějších výzkumů byl přepočet jejího IQ korigován na 185 bodů v dospělosti), objevuje se pod palbou "hejtařů", kteří bedlivě analyzují její odpovědi a snaží se zachytit každou její chybu. (Zdroj: http://www.wiskit.com/marilyn/)

Stala se i terčem posměchu Davida Lettermana v jeho show, a další "malý hřebíček do rakve" si zatloukla, když odpověděla čtenáři na hádanku známou jako otázka Montyho Halla. Jednoduchá odpověď způsobila neočekávaný rozruch a rychle se šířila i do akademických a vědeckých kruhů. Redakce dostala nejméně 10 tisíc dopisů, v níž jejich autoři Savantovou kritizovali za neadekvátní odpověď nejchytřejšího člověka na světě. Navzdory tvrdému úsudku a kritice, které se jí dostalo, Marilyn Vos Savant nadále žije společenský život a stále píše svůj sloupek, v němž se snaží poskytnout inspirativní rady pro každého, kdo to potřebuje. (Zdroj: https://allthatsinteresting.com/marilyn-vos-savant)