Fakt, že velkou část povrchu Marsu zdobí vulkány a lávové proudy, je znám už 50 let. Byla to ale teprve sonda Mars Reconnaissance Orbiter, která roku 2006 vědce upozornila na přítomnost obrovských lávových trubic, tvořících pod povrchem Marsu rozsáhlou síť sopečných jeskyní. Tyto dutiny zůstávají v terénu po odteklé rozžhavené lávě, zastřešené horní vrstvou lávy, která na povrchu vychladla, ztuhla, a tím pádem nikam neodtekla.

Podobné podzemní prostory se nacházejí i na Zemi, kvůli větší gravitační síle však bývají mnohem menší - většinou dosahují šířky pouhých 15 m. Zato na Marsu se láva mohla lépe "roztáhnout" do prostoru, takže vytvořila dutiny o průměru okolo 50 m. To je první důležité zjištění pro rozvíjení myšlenky, že by tyto jeskyně mohly jednoho dne hostit lidské základny.

Dalším významným faktorem je stálá teplota, jež se v jeskyních drží během dne i noci. Lávový strop by navíc přistěhovalce chránil před vnějším zářením, prachovými bouřemi a dopady mikrometeoritů, které povrch planety s neexistující atmosférou hojně bombardují.

Obdobné přírodní útvary najdeme také na Měsíci. Bližší informace podává anglické video:

Zdroj: Youtube

Mohl se tu schovat život?

Zdá se tedy, že lávové trubice jsou nejbezpečnějším místem Marsu, kde by se lidé mohli utábořit, a vědci je proto chtějí blíže prozkoumat za pomoci speciálního robota, který by se do jeskyní spustil.

Doufají přitom, že by se jim při této příležitosti mohlo konečně podařit najít i stopy mimozemského života. Pokud totiž na Marsu život kdysi dávno existoval, podzemí by bylo jediným místem, kde by měl šanci na přežití. Přizpůsobil by se určité teplotě, aniž by ho ohrožovaly její výkyvy. Byl by chráněn před radiací i prachovými víry.

Záhadné podzemí

"Jeskyně jsou pozoruhodně slibným místem, kde začít hledat život," uvedl tým výzkumníků NASA ve studii zveřejněné magazínem washingtonské Akademie věd. "Protože jsou izolované a chráněné, poskytují rozmanitou škálu různých mikroprostředí - a čím více se takových stanovišť vytvoří, tím vyšší je šance, že se v jednom z nich vyvinou živé organismy."

Stejně jako v jeskyních na Zemi byly pozorovány mnohé bizarní formy života uvyklé na extrémní podmínky, tak i podzemní dutiny na jiných planetách mohou hostit zvláštní druhy mikroorganismů, které se vypořádaly s přítomností síry a dalších škodlivých chemikálií. První osadníci Marsu tak možná na své mimozemské misi nebudou tak docela sami. Kdoví, co všechno se vlastně v podzemí rudé planety může skrývat...

Zdroje: https://www.forbes.com/, https://www.smithsonianmag.com/, https://www.livescience.com/