Tým planetárních vědců z Lundské univerzity a dalších pracovišť zkoumal pomocí neutronové a rentgenové tomografie řez meteoritu Miller Range (MIL) 03346, který pochází z meteoritu Miller Range v Antarktidě.

Voda na Marsu

Ač vesmírný kámen potvrdil, že na Marsu skutečně byla kapalná voda, tato zřejmě nebyla shodná s běžnou vodou a neumožňovala mikrobiální život. Meteorit byl podroben četným zkoumáním, jež nakonec ukázala, že minerály uvnitř meteoritu sice změnila kapalná voda, ale ty se poté soustředily v izolovaných skvrnách, takže voda nepronikla tam, kde by dala vznik životu.

Nová studie je navíc převratná v tom, že dokazuje, že je možné studovat meteority, aniž by bylo potřeba je rozřezávat. Cenné vzorky jsou tak uchovány a vědci pracují s jejich skeny a rentgenovým zářením. Díky těmto metodám a neutronům je pak možné sestavit 3D obraz, který ukazuje, jak náš vzorek vypadá uvnitř.

A tento konkrétní vzorek meteoritu, kámen z Marsu, sice do kontaktu s vodou přišel, ale nejednalo se o vodu umožňující vznik života.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Odkud se voda vzala?

Meteorit tedy potvrdil, že přišel do kontaktu s vodou. Ale jiným způsobem. Voda změnila minerály v hornině, ale nepronikla z hydrotermálního systému. Pravděpodobně pocházela z ledu pohřbeného v samotné hornině, který roztál během nárazu, který kámen z Marsu odpálil.

Hornina, z níž meteorit pochází, se jmenuje nakhlit. Jedná se o vulkanickou horninu, kterou před 11 miliony let vyvrhl z Marsu dopad asteroidu. Nakhlity jsou skupinou vyvřelých marťanských meteoritů, které jsou bohaté na minerály zvané pyroxen a olivín. Jedním z klíčových nálezů v těchto meteoritech jsou důkazy o předpozemské, marťanské, vodní alteraci zrn olivínu a na základě podobné petrologie, geochemie a stáří ejekce 11 milionů let se navíc předpokládá, že všechny dosud nalezené nakhlity pocházejí ze stejného vulkanického systému.

Jak vědci zjistili, nakhlity by nám sice mohly pomoci objasnit dávné hydrotermální systémy Rudé planety, ale tato bádání ještě nejsou zcela uzavřena. Nakhlity by nám mohly poskytnout více podrobností zejména o marťanských horkých pramenech, i nichž se vědci domnívají, že mohly být kolébkou raného života na Zemi.

Pokud by tomu tak bylo v případě naší modré planety, vědci předpokládali hypotézu, že by něco podobného platilo i o Marsu a dalších planetách.

Tak trochu jiná voda

Nová studie ale nakonec naznačila, že oblasti, odkud nakhlit pochází, neposkytovaly podmínky příznivé pro vznik a rozvoj života. Hlavní autorka studie Josefin Martellová, planetární vědkyně z Lundské univerzity ve Švédsku upozornila, že se závěry studie týkají "pouze tohoto místa a času", nikoli Marsu jako celku. "Pro někoho může být lákavé vyvozovat závěry o životě na Marsu obecně. Uvádíme pouze to, co vidíme v našem konkrétním vzorku."

Takže možnost, že na Marsu byla „ideální životadárná voda“, tu stále je.

Právě podle doktorky Martellové dostal i vzorek z Marsu jméno - nakhlit Miller Range 03346. Hornina váží 715 gramů a byla objevena již v roce 2003 v pohoří Miller Range v Antarktidě.

Z předchozích výzkumů je zřejmé, že minerály v tomto konkrétním meteoritu reagovaly s vodou asi před 630 miliony let.

Další zkoumání nakhlitu

Jak nová studie dokázala, neutronové a rentgenové skenování může dobře fungovat při analýze hornin z jiných planet. Nyní budou provedeny vrty pro vzorky, které by měly být z Marsu přivezeny kolem roku 2030.

Je totiž důležité, aby bylo při práci se vzácnými vzorky ještě před jejich rozřezáním provedeno co nejvíce nedestruktivních analýz.

Právě u vzorku Miller Range 03346 vědci použili nedestruktivní neutronové a rentgenové skenování, aby odhadli, jak moc kapalná voda změnila minerály horniny. Kdyby se jejich domněnka potvrdila, ukázalo by se, že se na konkrétním místě na Marsu nacházel hydrotermální systém potenciálně schopný podporovat život.

Zatímco robotické mise na Mars stále objasňují historii planety, jediné vzorky z Marsu, které jsou k dispozici pro studium na Zemi, jsou marťanské meteority.

Na Zemi pak vědci využívají více analytických technik, aby meteority důkladně prozkoumali a objasnili tak historii Marsu. Vzorky jsou pak důležitými vodítky k minulému osídlení této planety.

Zdroje:

www.lpi.usra.edu, www.space.com, www.sci-news.com, www.nasa.gov/jpl/mars/meteorite-20140227/