Výzkumný tým roveru potvrdil, že tento objekt je minerální útvar s jemnými strukturami, které vznikly vysrážením minerálů z vody. Ze studií předchozích podobných útvarů nalezených na Marsu vyplývá, že původně byl útvar zapuštěn do horniny, která časem erodovala. Tyto shluky minerálů se však zdají být vůči erozi odolné.

Květiny jsou ve skutečnosti minerály

Diagenetické krystalové shluky jsou útvary, které již dříve byly díky roverům zaznamenány. Diagenetický znamená rekombinaci nebo přeskupování minerálů a tyto útvary se skládají z trojrozměrných krystalových shluků, které jsou pravděpodobně tvořeny kombinací minerálů. Tyto dříve pozorované útvary byly tvořeny solemi zvanými sírany.

Druhým názvem pro tyto útvary je konkrece, kterou si možná pamatujete z vozítka Opportunity, které pozorovalo útvary, jimž se přezdívalo "borůvky". Byly totiž malé a kulaté.

Rovery, kamery a jejich objevy

Vědecký tým roveru pojmenoval tyto minerální útvary jako 'Blackthorn Salt' (možné přeložit jako sůl s černými trny). K pořízení těchto detailních snímků použili přístroj Mars Hand Lens Imager, nazývaný MAHLI, což je roverová verze kamery se zvětšovací ruční čočkou, kterou s sebou do terénu obvykle nosí geologové. Detailní snímky MAHLI odhalují minerály a textury na povrchu hornin.

Curiosity nalezla další útvar podobný květu již v roce 2013 a rover Spirit našel podobně vypadající horniny, kterým se kvůli jejich hrbolatým výčnělkům přezdívalo "květákové" útvary.

Na dokument o zvláštním nálezu na Marsu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Díky objevování vesmíru a dalších planet naší sluneční soustavy můžeme neustále shromažďovat nové poznatky.

Zdroje:

www.universetoday.com/tag/mars-science-laboratory-msl/, headtopics.com, www.universetoday.com