Záhadu některých lávových proudů na Marsu se tak podařilo rozluštit a jak se zdá, láva to možná vůbec není.

Český vědec rozluštil jednu z největších záhad Marsu

Na povrchu Marsu se nacházejí desítky tisíc lávových útvarů. Často v místech, kde jsou do povrchu vymleté mohutné kanály od dávných kapalin.

Kanály jsou extrémně dlouhé, mnohdy až stovky kilometrů a obvykle i stejně široké. Předpokládá se, že jsou výsledkem mohutných záplav srovnatelných s největšími záplavami, jaké se kdy odehrály na Zemi.

V okamžiku, kdy se velké množství vody dostane do podzemí, je velká šance, že voda, která se tam dostala dříve, bude vytlačena zpět na povrch. Tentokrát však v podobě bahna.

Evropský tým vědců nyní simuloval pohyb bahna na povrchu Marsu. Výzkum vedl Geofyzikální ústav Akademie věd ČR a podílely se na něm Lancaster University, Open University a Rutherford Appleton Laboratory ve Velké Británii, CNRS ve Francii, DLR a Münster University v Německu a CEED v Norsku.

Pomocí Mars Chamber na Open University vědci rekonstruovali povrchovou teplotu a atmosférický tlak na Marsu v rámci simulace podmínek na Zemi i na Marsu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Lionel Wilson, emeritní profesor věd o Zemi a planetách na Lancasterské univerzitě, uvedl: "Mars je pro nás velkým přínosem: "Prováděli jsme experimenty ve vakuové komoře, abychom simulovali uvolňování bahna na Marsu. Je to zajímavé, protože na snímcích z kosmických sond vidíme na Marsu mnoho útvarů podobných proudům, které však dosud nenavštívilo žádné z vozítek pohybujících se po povrchu a panují nejasnosti, zda se jedná o proudy lávy nebo bahna."

Našel jev, který na Zemi není

Vědci prováděli experimenty při nízkém tlaku a extrémně nízkých teplotách, aby napodobili prostředí Rudé planety. Zjistili, že volně tekoucí bahno se v takových podmínkách chová jinak než na Zemi, protože rychle mrzne a vytváří se ledová krusta. Voda totiž není stabilní a začíná se vařit a vypařovat. Odpařování odebírá bahnu latentní teplo, což nakonec způsobí jeho zamrznutí.

V podmínkách na Marsu tak experimentální bahenní proudy vytvořily jakousi lávu. Podobnou té, jaká se vyskytuje na Havaji nebo na Islandu a vytváří hladký zvlněný povrch. Dr. Petr Brož, vedoucí autor studie, řekl: "Vědci se domnívají, že na planetě je oceán. Bahenní vulkanismus pak může vysvětlit vznik některých morfologických útvarů podobných lávovým proudům a podobné procesy se také mohou uplatnit při erupcích bahna na ledových tělesech ve vnější Sluneční soustavě."

Zdroje:

www.inverse.com

nypost.com

en.wikipedia.org