Marta pečlivě studovala gymnázium, maturovala v Moskvě, kde také vystudovala historii. To byl její otec už tři roky prvním dělnickým prezidentem a její úspěšná kariéra se mohla naplno rozjet. Láska ale na sebe nenechala dlouho čekat a Marta se vdala za jugoslávského komunistu Djurdjevice, jemuž porodila dceru Martu, kterou přezdívali podle knížky Hýta a Batul Batula.

Nejdříve pracovala jako redaktorka, v roce 1946 ale byla už oficiálně vedena jako tisková atašé československého velvyslanectví v Jugoslávii. Manželství nevydrželo. Kam zmizel její první manžel a proč jejich vztah krachl? To je stále záhadou. Poté žila nějaký čas s československým komunistickým funkcionářem židovského původu Bedřichem Geminderem, který byl v procesu se Slánským odsouzen k trestu smrti a popraven.

Pak potkala Alexeje Čepičku. Bývalého vězně z koncentračních táborů Osvětim a Buchenwald, nyní předsedu MNV v Kroměříži. Její matce se mládenec s plnými rty ihned zalíbil a svatba na sebe nenechala dlouho čekat. Alexeje náhlé příbuzenství s prezidentem vystřelilo do nebes a "polochtalo" mu ego. V letech 1947–1956 zastával vysoké stranické i státní funkce. Od 3. prosince 1947 byl ministrem vnitřního obchodu v první vládě Klementa Gottwalda, poté se stal ministrem spravedlnosti a ministrem národní obrany. Mimo jiné byl také náměstkem předsedy vlády. Marta nezůstala pozadu a až do politického pádu svého muže byla přednostkou odboru tzv. evropských lidových demokracií. Také si mezitím "odskočila" na dvě mateřské dovolené. Čepičkovi porodila dcery Alenu a Klementu.

Svému muži stála stále po boku i přesto, že se stával symbolem komunistické zvůle. Vybavil likvidaci klášterů, mnišských řádů a osobně řídil politické procesy s odpůrci komunistů. Hvězda celé Čepičkovy rodiny začala dohasínat, když v roce 1953 prezident Gottwald zemřel. O tři roky později následoval strmý politický pád dolů, když byl Alexej odvolán ze všech stranických funkcí.

Marta byla "uklizena" do nakladatelství Orbis, kde se stala redaktorkou pro cizinu vydávaného časopisu Československo v obrazech. Posledním "hřebíčkem do rakve" byl rok 1963, kdy jejího manžela vyloučili z komunistické strany za činy, kterých se dopustil v padesátých letech. Postihl ho infarkt a dožil v sanatoriu v Dobříši. Marta zemřela na následky střetu s autem ve svých 77 letech v Praze.