Jak to vypadá, když se vymítá ďábel vědeckými metodami. Nebohá Marthe to zažila

Vymítání ďábla. Ilustrační foto.

Vymítání ďábla. Ilustrační foto.

Foto: UVgreen / Shutterstock.com

V 90. letech 15. století byla Marthe Brossier v tehdejší Francii poměrně slavnou osobností. V jejích dvaceti letech ji posedli démoni, a aby se její rodina obohatila, jezdila s ní od města k městu a svou chloubu ukazovala všem, kdo měli zájem. Sám král Jindřich IV. dal nakonec příkaz démony z Marthina těla a mysli vymýtit.

Co však Marthe netušila, že je to pouhý pokus o to, jak zjistit, zdali se nejedná z její strany o pouhou hru. I tak však tento pokus odhalil neuvěřitelné věci o její mysli.

Oblíbený démon katolické církve

Katolická církev vždy potřebovala svého obětního "beránka", skrze něhož by mohla ukázat prstem na všechny pomyslné viníky. Těmi byly v té době Hugenoti, místní protestanti. A tak jim Marthe, jako jedna z nich, posloužila jako dokonalý cíl.

Vymítání Marthe Brossier

Nakonec dal sám král Jindřich IV. rozkaz, aby byl démon z těla Marthe vymícen. Tento nesnadný úkol připadl jeho osobnímu lékaři Michelu Marescotovi a Marthe byla na králův příkaz převezena do opatství Saint Geneuesua, aby ji pod Marescotovým dohledem vymítal sám pařížský biskup.

Ďábel na sebe nenechal dlouho čekat a zmocnil se Marthe ihned po příjezdu. Padla na záda, zmítala se v křečích a dýchala jako divoké zvíře. Oči se jí obrátily v sloup a temný, chraplavý hlas z nitra žaludku vykřikoval sprostá slova.

Kněží jí vložili do úst kus dřeva, drželi u ní kříž Ježíše Krista a četli Písmo svaté, aby démona vyhnali. Martha křičela rouhačská slova a všem kolem vyhrožovala smrtí, nijak netušíc, že kříž, jež u ní drží, není víc než obyčejný kus dřeva. Šlo totiž o falešný exorcismus, díky kterému se mělo poznat jediné: že Marthe není víc než obyčejná podvodnice.

Upálení holandského anabaptisty Annekena Hendrikse ze 16. století, který byl obviněn z kacířství.

Proč některé čarodějnice nechávala španělská inkvizice žít? Byly užitečné

Nic víc než podvodnice

Že Marthe skutečně není v zajetí démonů, Marescot tušil od samého počátku, ale důkaz získal až lyonský arcibiskup Charles Miron. Ten našel způsob, jak dokázat, že si Brossier vymýšlí. Použil k tomu trochu svěcené vody. Tu dával Marthe pít, aniž by měla tušení, co pije, následně ji však pokropil obličej vodou, která svěcená nebyla, jen o tom opět ona sama nevěděla. V tu chvíli vykřikla bolestí.

Tím bylo dokázáno, že démony posedlá Marthe je pouhá podvodnice, která chce získat pozornost. Pokud však měl Chevreau skutečně pravdu - což sama Brossier nikdy nepřipustila, otevírá to podivné dohady o její mysli.

Pinterest

Démon zvaný mysl

Jak jinak si totiž vysvětlit všechny ty nadpřirozené schopnosti, kterými se, když démon skrze ní promlouval k lidu, vyznačovala? Jestli to celé byla jen hra, kde vzala schopnost břichomluvectví, proč nereagovala na bolest nebo uměla skákat do obrovských vzdáleností vleže na zádech?

Na krátké video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Protože pokud skutečně ona sama věřila, že to, co se s ní děje, je realita, je tento případ jasným důkazem, že lidská mysl dokáže vše, co si sama usmyslí.

 

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Martha_Brossierwww.ancient-origins.net