Milovník jídla

Martinovy zažívací potíže pramenily z dlouhodobého špatného stravování. Stoly krále Aragonie, Valencie, Sicílie a Korsiky postrádaly pestrou stravu. Ovoce žádné, zelenina pouze jako lehký předkrm k masitému jídlu. Pokrmy zapíjel převážně pivem a vínem.

Ráno 31. května 1410 se Martin necítil dobře, trpěl průjmy a bolestmi břicha. Na lékařovu radu upustit od tradičního večerního pohoštění a sníst něco lehčího opět nedal a uspořádal další ze svých proslulých hostin. Nesměla chybět jeho 14letá manželka a královna aragonská Markéta z Prades a početná urozená smetánka.

Řekni mi vtip

Večer probíhal hladce – alkohol tekl proudem, před osazenstvem se válely ohlodané kosti. Martin snědl na posezení celou husu. Ke konci zábavy pocítil ohromný tlak v břiše, rozloučil se a odešel si lehnout do pokoje. Doufal, že mu slehne, a tak aby podpořil trávení, přizval si do lóže dvorního šaška Borru.

,,Kde jsi byl?" zeptal se ho příchodu král. Borra mu odpověděl: „Venku na vinici. Viděl jsem tam jelena, jak visí za ocas ze stromu, jako by ho někdo potrestal za kradení fíků.“ Král se z pointy příběhu smíchy popadal za břicho a hystericky hekal. Za pár minut se zhroutil na zem a zemřel. Dvorní šašek mu svou historkou přivodil srdeční zástavu.

Panovníkova smrt smíchy však není ničím podložená a její pravá příčina je dodnes neznámá. Někteří historici se přiklání k epidemii moru, také se nabízí možnost, že obézní král zemřel na urémii, tedy nahromadění dusíkatých látek v organismu. Podle italského filosofa Lorenza Valla byl král otráven.