Martin Soucitný

Pro nás nepříliš známý Martin I. Aragonský (1356-1410) usedl na trůn v roce 1336 jako král aragonský, valencijský, sardinský a korsický. Od roku 1396 byl hrabětem barcelonským a jako Martin II. se v roce 1409 stal králem sicilským. Do evropských dějin nijak nezasáhl. Ač v letech 1398 a 1339 vedl křížovou výpravu proti Maurům v severní Africe, během jeho vlády neměl žádné válečné konflikty a v jeho zemi panoval mír. Vnitřní rozpory mezi šlechtou a výboje banditů se snažil potlačit. Získal si proto přízvisko Soucitný.

Za dveřmi královského sídla

V roce 1372 se Martin oženil s Marií de Lunou, která mu stála po boku a pomáhala s vladařskými povinnostmi. Ze čtyř dětí, které spolu měli, však tři zemřeli, dva z nich krátce po narození. A když mu na věčnost odešla i Marie v roce 1406, těžce to nesl. I jediný syn a následník, který se dožil dospělosti, zemřel. Po jeho smrti se proto Martin v září 1409 domluveným sňatkem oženil se čtrnáctiletou Markétou z Prades, která mu měla dát legitimního dědice. Jak se ale zdá, dřív než mladou nezkušenou královnu, přilákal ke svému loži třiapadesátiletý obtloustlý král jinou dámu – zubatou a s kosou.

Martin holdoval jídlu a pití a nijak se v tomto ohledu nešetřil. Pořádal honosné hostiny, kde víno teklo proudem, pivo ze džbánků přetékalo a stoly se pod pečínkami jen prohýbaly. Spořádat celou husičku na posezení pro značně obézního Martina nebyl problém. Ale večer 31. května 1410 mu prostě husí pečínka nějak nesedla a v žaludku mu ztěžkla. Třeba byla výjimečně dobře krmená a tučná, kdo ví. Udělalo se mu zle a odebral se do svých komnat.

Vydechnout se smíchem na rtech

Zřejmě tukem husy přesycený Martin ulehl na své lože. Nechal si zavolat svého oblíbeného šaška Borru v domnění, že ho rozveselí a tím se urychlí trávení. Borra nejspíš svou pečínku ještě nedojedl, nebo se mu prostě od bohatě prostřeného stolu nechtělo. A tak se ke králi nedostavil ihned. Když konečně dorazil, král se ho zeptal: „Kde jsi byl?“ Borra, aby rozptýlil královy chmury a povzbudil ho, pohotově odpověděl: „V sousední vinici, kde jsem viděl mladého jelínka, jak visí pověšený za ocas na stromě. Jako by ho někdo potrestal za to, že kradl fíky.“  Královi to přišlo nesmírně vtipné a rozesmál se. A smál se tak dlouho, až se z postele skutálel na zem a již neprocitnul.

Ač se jeho smrt dává do souvislosti se smíchem, příčinou úmrtí asi nebyl, i když se údajně smál tři hodiny. Mohl ale nastartovat cokoli. Těžká obezita zcela jistě měla za následek zdravotní problémy. Mohl dostat infarkt, mrtvici. Předpokládá se, že mohl trpět uremickým kómatem a selhaly mu ledviny. Nějakou roli mohl sehrát mor, který v té době soužil mnohé oblasti Evropy. V úvahu přichází i otrava, jak se domníval renesanční kronikář Valla. Ale není zcela jasné, kdo by měl z jeho smrti prospěch. Mladý jelínek za ocas už přece visel…

Zdroj: www.takingontheworld.net, www.britannica.com, en.wikipedia.org