Pro mnoho Němců se stal „Nemmersdorf“ symbolem válečných zločinů provedených Rudou armádou. Dodnes se diskutuje o tom, zda se tato událost opravdu stala anebo byla značným způsobem přikrášlena německou propagandou.

Nemmersdorf byla vesnice ve východním Prusku, kterou 21. října 1944 dobyli Sověti. Jednotky obsadili strategicky důležitý most přes řeku Oziorsk, jenž se Němci snažili získat zpět, avšak všechny pokusy byly odraženy. V tentýž den mělo rovněž dojít ke zmíněnému masakru. V noci bylo sovětské jednotce nařízeno ustoupit a o dva dny později dostali vojáci wehrmachtu nad vesnicí znovu kontrolu.

Po návratu do Nemmersdorfu byly německé jednotky údajně svědky velkého množství mrtvých civilistů. Deník německého vojáka Güntera Koschorreka poskytuje záznamy ohledně nálezu starého muže, který měl být za krk přibitý k vratům stodoly. Další svědci vypověděli o přejetí uprchlíků sovětskými tanky.

Přibíjení obětí se objevilo i v dalších výpovědích. Po válce předstoupil před americký tribunál v Neu-Ulmu v Německu bývalý generálmajor Erich Dethleffsen. Tvrdil, že příslušníci ruských jednotek, které vnikly do Nemmersdorfu, mučili civilisty přibitím na dveře stodoly a následně je zastřelili. Vypověděl také, že mezi zabitými bylo velké množství žen ve věku od 8 do 84 let. Ty byly dle jeho slov před smrtí ještě znásilněny. Některé mrtvé ženy našel přibité v křížové poloze na vozech (Zdroj: https://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=198 ).

Kromě německých civilistů měly sovětské jednotky zabít také několik desítek Francouzů, kteří byli osvobozeni z německého zajetí. V té době nebyli v přímém boji, jelikož dostali rozkaz starat se o koně.

Dodnes není přesně známo, jaký je skutečný počet obětí v Nemmersdordu. Zatímco Němci tvrdili, že většinu z 653 obyvatel Rusové zabili, sovětské záznamy poukazovaly pouze na 20 až 30 obětí. Obecně je známo, že Němci čísla díky propagandě uměle nafoukli, aby událost vypadala ještě děsivěji. Překlad původní nacistické zpravodajské zprávy na zadní straně propagandistického obrázku k tomu přinejmenším přispívá a zmiňuje „sovětské zločiny ve znovu osvobozených východopruských městech!“

Propaganda měla dále za cíl zfanatizovat další německé vojáky. Na domácí frontě byla tato metoda účinná. Civilní obyvatelé okamžitě zareagovali a počet dobrovolníků ve skupině Volkssturm, německé lidové domobraně, jíž měl pod křídly SS Heinrich Himmler, se rapidně se zvýšil. Kromě toho mělo zvětšování čísel obětí za následek i vyprazdňování oblasti masakru. Němečtí obyvatelé se báli, že by se událost mohla zopakovat (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Nemmersdorf_massacre).

Ani tvrzení druhé strany však nemuselo být pravdivé, jelikož i o Sovětském svazu bylo známo, že čísla naopak přikrášluje, tedy snižuje. Skutečný počet zemřelých tak můžeme jen odhadovat.