Mnoho francouzských vesniček se jmenuje podobně. Chyba, které se Němci 10. června 1944 dopustili, ale neodvrátila naplánovaný masakr a namísto Glane by se terčem stal původně zmíněný Vayres.

Osudné nedorozumění


Oradour-sur-Glane byla nanejvýš překvapená, když ji toho odpoledne obklíčil prapor SS-Sturmbannführera Diekmanna. Občané netušili, co se stalo, ale předvídali, co nastane. O pár hodin dříve dostal velitel pluku SS-Sturmbannführerem Otto Weidingerem od velitele I. praporu SS pluku Der Führer Adolfa Diekmanna zprávu: Dva Francouzi tvrdí, že je v obci Oradour-sur-Vayres odbojáři zajat SS-Sturmbannführer Helmut Kämpfe, velitel průzkumného praporu. Téměř okamžité a nepromyšlené jednání obou velitelů vyústilo v nedorozumění a namísto do Vayresu vyrazili s armádou nacistických vojáků k nic netušícímu Glane.


Diekmann si nechal zavolat všechno obyvatelstvo na náměstí pod záminkou kontroly dokladů. Důvěřiví občané předložili potřebné papíry a Diekmanovi vojáci od sebe separovali ženy s dětmi a muže. První skupinu nahnali do kostela, muže doprovodili do šesti velkých stodol. Jakmile spatřili kulomety, věděli, že je jejich osud zpečetěn. Vojáci do nich začali okamžitě pálit a stříleli je do dolní části těla, aby co nejvíc trpěli. Z celkového počtu 195 mužů se zachránilo pouze pět, ti se ven dostali těsně předtím, než nacisté stodoly zapálili.


Nikdo nebyl potrestán


Ženy v kostele utěšovaly vystrašené děti, když otevřeným oknem budovy vletěla zápalná bomba. V kostele nastal strašný chaos. Ženy se pokoušely s dětmi dostat ven okny, pouze jedné se to podařilo. Bomba usmrtila uvnitř kostela 247 žen a 205 dětí. Ostatní, kteří vyšli hlavní bránou ven a doufali, že už je konec, překvapili kulomety. Němci nelítostně zastřelili každou ženu a dítě vyjma té, jež utekla oknem a celou noc, než Němci odjeli, zůstala schovaná ve křoví. Celkový počet mrtvých byl 642.

Masakr se neobešel bez rozhořčení na straně nacistů. Standartenführer Stadler poslal Diekmanna za jeho nemyslitelný čin před soud. Ten své rozhodnutí zlehčil srovnáním s masakry v Sovětském Svazu, kde údajně probíhají tak často, že za ně není nikdo trestán. Soud se odročil, než do Normandie přijede divize Das Reich, s Diekmannovou nečekanou smrtí 29.června téhož roku byl zrušen. Za tento válečný zločin nebyl nikdo potrestán.