Francouzské Lidice: V Oradouru Němci důvěřivé vesničany upálili zaživa

Redakce | 23. 11. 2019
Trosky městečka Oradour-sur-Glane byly ponechány ve stavu, v jakém se nacházely po masakru, jako upomínka na německý válečný zločin
Trosky městečka Oradour-sur-Glane byly ponechány ve stavu, v jakém se nacházely po masakru, jako upomínka na německý válečný zločin
Trosky městečka Oradour-sur-Glane byly ponechány ve stavu, v jakém se nacházely po masakru, jako upomínka na německý válečný zločin

Masakr ve francouzské vesničce Oradour-sur-Glane připravil o život 642 nevinných občanů. Němečtí vojáci ale vyvraždili špatnou obec; původní zpráva totiž zněla, že zajatého velitele průzkumného praporu drží ve vsi Oradour-sur-Vayres. Svou chybu si uvědomili až poté.

Mnoho francouzských vesniček se jmenuje podobně. Chyba, které se Němci 10. června 1944 dopustili, ale neodvrátila naplánovaný masakr a namísto Glane by se terčem stal původně zmíněný Vayres.

Osudné nedorozumění


Oradour-sur-Glane byla nanejvýš překvapená, když ji toho odpoledne obklíčil prapor SS-Sturmbannführera Diekmanna. Občané netušili, co se stalo, ale předvídali, co nastane. O pár hodin dříve dostal velitel pluku SS-Sturmbannführerem Otto Weidingerem od velitele I. praporu SS pluku Der Führer Adolfa Diekmanna zprávu: Dva Francouzi tvrdí, že je v obci Oradour-sur-Vayres odbojáři zajat SS-Sturmbannführer Helmut Kämpfe, velitel průzkumného praporu. Téměř okamžité a nepromyšlené jednání obou velitelů vyústilo v nedorozumění a namísto do Vayresu vyrazili s armádou nacistických vojáků k nic netušícímu Glane.

Romeo a Julie holocaustu: Krutý velitel tábora se obětoval kvůli krásné židovce
Magazín

Romeo a Julie holocaustu: Krutý velitel tábora se obětoval kvůli krásné židovce


Diekmann si nechal zavolat všechno obyvatelstvo na náměstí pod záminkou kontroly dokladů. Důvěřiví občané předložili potřebné papíry a Diekmanovi vojáci od sebe separovali ženy s dětmi a muže. První skupinu nahnali do kostela, muže doprovodili do šesti velkých stodol. Jakmile spatřili kulomety, věděli, že je jejich osud zpečetěn. Vojáci do nich začali okamžitě pálit a stříleli je do dolní části těla, aby co nejvíc trpěli. Z celkového počtu 195 mužů se zachránilo pouze pět, ti se ven dostali těsně předtím, než nacisté stodoly zapálili.


Nikdo nebyl potrestán


Ženy v kostele utěšovaly vystrašené děti, když otevřeným oknem budovy vletěla zápalná bomba. V kostele nastal strašný chaos. Ženy se pokoušely s dětmi dostat ven okny, pouze jedné se to podařilo. Bomba usmrtila uvnitř kostela 247 žen a 205 dětí. Ostatní, kteří vyšli hlavní bránou ven a doufali, že už je konec, překvapili kulomety. Němci nelítostně zastřelili každou ženu a dítě vyjma té, jež utekla oknem a celou noc, než Němci odjeli, zůstala schovaná ve křoví. Celkový počet mrtvých byl 642.

Masakr v Javoříčku: Obyvatelé vesnice zle doplatili na důvěru k osvoboditelům
Magazín

Masakr v Javoříčku: Obyvatelé vesnice zle doplatili na důvěru k osvoboditelům

Masakr se neobešel bez rozhořčení na straně nacistů. Standartenführer Stadler poslal Diekmanna za jeho nemyslitelný čin před soud. Ten své rozhodnutí zlehčil srovnáním s masakry v Sovětském Svazu, kde údajně probíhají tak často, že za ně není nikdo trestán. Soud se odročil, než do Normandie přijede divize Das Reich, s Diekmannovou nečekanou smrtí 29.června téhož roku byl zrušen. Za tento válečný zločin nebyl nikdo potrestán.