Podivný artefakt vyniká svým složením, neboť byl vyrobený z iridia, jež je nazývané skutečně mimozemským kovem. Vědci jsou zjištěním ohromeni a domnívají se, že maska mohla patřit vysoce postavenému úředníkovi, a to díky mimořádnému materiálu, z něhož je zhotovena. Podívejte se na zajímavé video:

Zdroj: Youtube

Výroba masky vyžadovala vysoké pece

Je možné, že starověká maska byla vyrobená předinckou civilizací ve starověkém Peru. Artefakt, který byl objevený na pláži Melbourne Beach na Floridě, upoutal pozornost bývalého profesora Massachusettského technologického institutu a armádního rangera Mikea Torrese.

Podle Torrese se stáří masky odhaduje na 10 000 až 12 000 let, což z masky činí vzácnou a neocenitelnou památku z dávných dob. Poznamenal, že vytvoření tak složitého díla vyžadovalo, aby starověká supercivilizace měla pokročilé znalosti zpracování kovů a používala vysoké pece - což byl na svou dobu impozantní výkon.

„Jedná se o jeden z nejstarších důkazů lidské schopnosti zpracovávat kovy a používat iridium," prozradil Torres a vyzdvihl výjimečnou řemeslnou zručnost, která se projevila při konstrukci masky. Artefakt je svědectvím vynalézavosti a zručnosti předkolumbovské kultury, která jej vyrobila. Zahrnutí iridia, kovu, který se často vyskytuje v meteoritech, dodává masce na tajemném půvabu.

Osud masky mohl být pohnutý

Složení masky je z většiny měděné, ale maska se může pochlubit i stopami zlata, stříbra a právě vzácného mimozemského kovu iridia. Přítomnost iridia naznačuje možný původ masky a také to, že by maska mohla být spojená s významnou nebo dokonce královskou hrobkou ve starověkém Peru.

Převládá teorie, že španělští nájezdníci na hrobky masku před staletími uloupili z místa jejího původního uložení a maska byla pravděpodobně na cestě zpět do Španělska jako dar pro královskou rodinu.

Objev této starověké masky otevírá nové pohledy na starověké peruánské kultury a jejich vyspělé možnosti zpracování kovů. Nastiňuje i vyspělost, jíž tyto civilizace dosáhly před tisíciletími. „V určitém okamžiku museli vymyslet vysoké pece," řekl Torres, čímž zdůraznil složité procesy spojené s vytvořením masky a změnil vyprávění o historii lidského zpracování kovů.

Záhadný artefakt nepřestává zajímat badatele a historiky. Jeho pozoruhodné stáří a mimořádné použití iridia vyvolalo otázky o tajemstvích starověkých civilizací. Objev podtrhuje rozsáhlé znalosti a úspěchy minulých kultur a zpřesňuje naše chápání lidských dějin a možných spojení mezi starověkými civilizacemi a vzdálenými světy. Technika výroby masky pak vrhá světlo na vynalézavost a tvořivost našich předků.

Zdroje: curiosmos.com, eu.floridatoday.com, curiosmos.com, www.infinityexplorers.com