Tajemství Masky lásky

Optické iluze jsou oblíbeným zdrojem zábavy už dlouhé roky. Lidé nad nimi dokáží prosedět hodiny, aby zjistili, jak jejich hlava reaguje a co vlastně vidí. A vidí vůbec vše, co obrázek ukrývá? 

Příkladem je i Maska lásky. Poměrně záludná optická iluze. Za jejím vytvořením stojí trojice Gianni Sarcone, Courtney Smith a Marie-Jo Waeber. Právě ti vytvořili chytrou optickou hádanku, kterou však rozluští pouhá dvě procenta těch, jež ji spatří. 

Sarcone, Smith a Waeber stojí za optickou iluzí, ohromujícím optickým klamem, který od roku 2011 zmátl nejednoho diváka. 

Maska lásky na první pohled znázorňuje obyčejnou benátskou masku. Spatří ji každý, kdo se na obrázek podívá. Co se ale stane, když se na obrázek zaměříte pozorněji? 

Pak se možná nestačíte divit, co všechno v něm uvidíte. A právě od toho tyto a jim podobné iluze vznikají. Jsou formou zábavy, zdrojem zaujetí naší roztěkané mysli, ale také něčím, co nás nutí zpozornět. 

Maska lásky patří mezi optické iluze, které při bližším ohledání jistě ohromí a zároveň nás zmatou. Za maskou totiž můžeme spatřit hned dvě tváře. Na nás pak je, pro kterou z nich se vlastně rozhodneme. 

Muž nebo žena?

Za Maskou lásky, tedy primárně za výjevem benátské masky, totiž můžete vidět hned dvě tváře. Můžete spatřit mužskou tvář, anebo spatřit ženu. Pokud budete vážně dobří, a zařadíte se mezi 2 % nejpozornějších, spatříte obě tváře zároveň.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Maska lásky byla právem zařazená do soutěže o nejlepší optickou iluzi roku 2011. Zveřejněná na webových stránkách soutěže pak poměrně dlouho vedla lidi k zamyšlení. Zatímco jedni viděli jen masku, druzí se přikláněli k názoru, že je na obrázku vyobrazená mužská tvář. 

To ale není tak úplně pravda. Pravdou zůstává, že obrázek skutečně zahrnuje tváře obě. Tedy jak mužskou, tak ženskou. Spatřit lze tedy obě, je ale potřeba se plně soustředit. 

Maska lásky je složená ze dvou tváří. Ty se vzájemně protínají vášnivým polibkem. 

Obě tváře jsou dokonce oddělené barevným obrysem, který když zachytíte, dá oběma tvářím vyniknout. Optické iluze pracují s mozkem každého z nás. Jakmile mozek zachytí obrys Masky lásky, dělící mužskou a ženskou tvář, bude mezi nimi dokonale přepínat. 

Díky tomu se interpretace obou tváří bude jevit jako zřejmá. Jde o bistabilní iluzi, během níž jsou oči člověka schopné přepínat mezi dvěma různými výjevy.

Zdroje: www.americanpost.news, www.the-sun.com, illusionoftheyear.com