Pohled na vesmír je bezesporu fascinující. Někteří astronauti, kteří tyto cesty podnikají, tvrdí, že pohled na vesmír má účinky, které mění mysl.

Kosmonauti shodně uvedli, že při opravách spatřili mimo vesmírnou stanici sedm světlých okřídlených bytostí. Podle nich byly bytosti přibližně 1 metr dlouhé a měly humanoidní vzhled s křídly a svatozáří. Kosmonauti je popsali jako "andělské" vzhledově i chováním. U všech šesti kosmonautů šlo o odborníky s nejvyšším výcvikem.

Navíc tato šestice kosmonautů není jediná. Podobné zvláštní „bytosti“ a úkazy popisují i jiní. Například major Gordon Cooper, doktor Edgar Mitchell a i další kosmičtí badatelé NASA a Ruska nepochybují o tom, že Zemi navštěvují a pozorují nelidské inteligence. Údajně jsou navíc daleko vyspělejší než naše civilizace.

Co ale kosmonauti na palubě Saljutu 7 v červenci 1984 skutečně spatřili?

Halucinace, nebo skutečně mimozemšťané?

Toto setkání, jež se uskutečnilo 155. den mise, vyvolalo ve vědecké komunitě velký zájem a polemiku. Někteří vědci se domnívají, že kosmonauti mohli mít halucinace způsobené velkým stresem a izolací při cestování vesmírem. Jiní spekulovali, že by se mohlo jednat o mimozemské bytosti nebo dokonce o důkaz paralelního vesmíru.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Podle velitele Olega Atkova a kosmonautů Vladmira Solovjova a Leonida Kizima byla v době pozorování vesmírná stanice zcela zalitá velmi jasným oranžovým světlem, které pronikalo naprosto neprůhlednou stěnou. A tam se ve vesmírném vakuu vznášely kolosální, okřídlené, humanoidní entity. U vesmírné stanice vydrželo všech sedm bytostí kolem 10 minut.

To, co jsme viděli, bylo sedm obřích postav v podobě lidí, ale s křídly a mlžnými svatozářemi jako na klasickém zobrazení andělů," uvedl pro média Solovjov.

Podobné zjevení se pak opakovalo ještě jednou, když se k původní posádce připojil tříčlenný tým z kosmické lodi Sojuz T12.

Jednalo se tedy skutečně o hromadnou halucinaci? Zmateni byli všichni…

Co jsou sprites – elektrické výboje? Správné načasování

Jedním z možných vysvětlení tohoto jevu je, že kosmonauti mohli být svědky vzácného atmosférického jevu známého jako sprites. Sprity jsou elektrické výboje, které se vyskytují v horních vrstvách atmosféry a často jsou popisované jako světlé okřídlené bytosti.

Navzdory probíhajícím diskusím zůstává tato událost fascinujícím tématem pro nadšence do UFO a badatele v oblasti paranormálních jevů. Někteří dokonce naznačují, že setkání by mohlo mít duchovní význam, protože se odehrálo během ruského pravoslavného svátku Zjevení Páně.

Incident byl zdokumentovaný v různých knihách a dokumentárních filmech, včetně filmu "Vesmírný chodec" z roku 2016. Ve filmu je setkání zobrazeno jako klíčový okamžik cesty kosmonautů a vyvolává otázky o povaze lidského vnímání a možnosti existence bytostí z jiného světa.

Dodnes však setkání ruských kosmonautů s "vesmírnými anděly" na palubě vesmírné stanice Saluyt-7 zůstává záhadou. Přestože byla navržena některá vysvětlení, skutečná podstata tohoto jevu zůstává neznámá. Přesto tato událost nadále poutá představivost veřejnosti a inspiruje k dalšímu zkoumání a výzkumu záhad vesmíru. 

Zdroje: www.look4ward.co.uk, www.techeblog.com, www.ufoinsight.com