Nejstarší prokázanou událostí, při které vyhynulo až 85 procent živočišných druhů na planetě, bylo drastické ochlazení na konci ordoviku před 444 miliony lety. Pevnina v té době ještě tvořila souvislý celek a veškerý život se nacházel v oceánech. Vědci soudí, že pokles teploty mohl být způsoben vzestupem Apalačských hor na území dnešní Severní Ameriky, při kterém z atmosféry zmizelo množství oxidu uhličitého a hladina oceánu poklesla o 120 metrů. Mořské živočichy zaskočil nevídaný příliv kyslíku, silné oceánské proudění a nezvykle nízké teploty.

Druhé vymírání, které započalo před 383 miliony lety, bylo mnohem pozvolnější a odborníci si ani nejsou jisti, co ho způsobilo. Spekuluje se o vulkanické činnosti, pádu meteoritu, výbuchu blízké supernovy, ale je také možné, že k vyhynutí 75 procent druhů přispěla adaptace rostlin, kterým se začalo na planetě mimořádně dařit a produkovaly stále více kyslíku. Země se tím opět ochladila, což bylo pro živočichy uvyklé vyšším teplotám tragické.

Permské vymírání bylo nejničivější

Zcela nejhorší katastrofa všech dob se udála na konci permu před 252 miliony lety. Nejnovější zjištění naznačují, že tehdy po dobu celého milionu let docházelo na planetě k masivní sopečné činnosti. V důsledku toho se do atmosféry uvolnilo množství toxických plynů, které zničily ochrannou ozónovou vrstvu. Smrtícímu UV záření poté podlehlo až 97 procent živočichů.

Během triasu před 201 miliony lety došlo naopak k oteplení a vyšší koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře, což vyhubilo zhruba 80 procent druhů, včetně krokodýlovitých plazů. Ty posléze nahradili populární dinosauři, kteří se zabydleli ve všech koutech planety a rychle se vyvíjeli, než zazvonila hrana i jim.

Vědci dnes už téměř nepochybují o tom, že jejich konec zavinil obrovský asteroid, jenž dopadl do Mexického zálivu a nejenže zvedl ohromnou cunami, ale navíc způsobil rozsáhlé požáry na pevnině. Prach a popel v atmosféře nato ochladil podnebí a přivedl ekosystém k takřka okamžitému kolapsu. Vymřelo 76 procent živočišných druhů.

Simulaci osudného dopadu asteroidu si můžete prohlédnout ve videu:

Zdroj: Youtube

Pesimistické vyhlídky

Odborníky poslední dobou trápí otázka, zda se naše planeta v současné době neblíží šestému vymírání. Objevují se varování, že důsledky teplejšího klimatu, mezi něž patří nezvykle časté záplavy, sucha a lesní požáry, mohou na Zemi napáchat podobné škody jako pád meteoritu nebo obří sopečná erupce. Hovoří se o narušené biodiverzitě, k níž velkou měrou přispívá kácení pralesů, šíření invazivních druhů, znečištění oceánů a nadměrný rybolov.

"Živočišné druhy v současné době mizí více než stonásobkem přirozené rychlosti," říká profesor Gerardo Ceballos z Mexické národní univerzity. Podle jeho studie se při tomto tempu naše planeta dostane na úroveň masového vymírání přibližně za 240 až 540 let. Stane se jeho obětí i člověk? "Záleží na tom, jak se budeme chovat v příštích pěti dekádách," krčí rameny profesor.


Zdroje: https://www.dailymail.co.uk/, https://www.livescience.com/