Posledním plzeňským katem se stal v roce 1814 pohodný Matěj Kaiser. Jeho cesta k této profesi byla poněkud přímočará. Důvodem byl především všeobecný nezájem toto povolání vykonávat.

Matěj Kaiser: Nejhorší český kat

Když bylo uprázdněno místo plzeňského kata, přihlásil se Matěj Kaiser. Pohodný z Volšovky u Žinkova a jelikož patrně nebyla žádná "tlačenice" kandidátů, byl tento žadatel, ačkoli analfabet a člověk velmi rustikálních způsobů, městskou řadou přijat.

Pocházel ze staré rasovské dynastie. Již roku 1735 vystřídal totiž dosavadního pohodného ve Volšovce, Matěje Kováře, nový zástupce tohoto povolání Adam Kaiser.

Když Matěj Kaiser projevil zájem, byl katem jedna dvě. Nutno dodat, že nepatřil zrovna mezi ty, jež oplývali chytrostí.

Kaiser se nikdy nenaučil číst ani psát. Čemu ale rozuměl výborně, bylo léčení zvířat. Dokázal poskytnout pomoc i lidem, uměl napravit vymknuté klouby či zlomeniny a rovněž se vyznal v léčivých bylinách.

Jeho léčitelství notně popouzelo plzeňské doktory a lékárníky. Aby ne, Kaiser jim svými poměrně vzácnými léčitelskými schopnostmi bral práci a tudíž i vydělané peníze. Kaiserovi to však na popularitě neubralo.

Jako kat se ale neosvědčil. Byl poměrně hrubým člověkem, který s láskou holdoval přemíře alkoholu. Právě opilství a následná hrubost se tomuto katovi stala osudnou.

Kaiser totiž nakonec propadl alkoholu natolik, že mu to bylo překážkou právě při popravách.

Svou nešikovností působil odsouzencům strašné utrpení

Díky alkoholu se z člověka, který měl rychle a s co nejmenším utrpením sprovodit člověka z tohoto světa, stala bestie, která svou nešikovností působila odsouzeným strašlivé utrpení.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Největším fiaskem byla poslední poprava. Kaiser měl popravit vraha, počínal si však natolik neobratně, že odsouzeného raději doškrtil, jinak by trpěl dál.

Po jeho smrti byl v Plzni zrušen katovský úřad. Náčiní,včetně stínacích mečů, skončilo v obecním skladišti a později je spolu s inventářem mučírny prodal purkmistr F. Wanka majiteli kočovného panoptika. Některé kusy se ocitly v norimberském muzeu, což dokládal starý plzeňský cejch - dva klíče.

Matěj Kaiser byl ženatý s Marii Královou z Podhůří č. 3. Svým povoláním si každoročně vysloužil 64 zlatých, 10 sáhů měkkého dříví, 4 štrychy žita, sena a slámy.

Zdroje:

plzenoviny.cz

cs.wikipedia.org

czechia.postsen.com