Geniální vědec sestavil matematickou rovnici, která dokazuje existenci Boha

Lenka Bělská | 14. 11. 2022

Arcibiskup, teolog a filosof Anselm z Canterbury si namočil brk do inkoustu a začal psát. „Pokud by Bůh neexistoval, byla by zde jiná ideální bytost. Není však možné, aby bylo něco dokonalejší než On. Proto Pán je," dokončil větu. Bylo jaro roku 1077. Středověký duchovní byl první, kdo se pokusil o tzv. ontologický argument.

Tento myšlenkový postup, jehož cílem je filozoficky zdůvodnit víru ve Stvořitele tím, že se dokáže jeho existence, si našel řadu příznivců i kritiků. Stal se zároveň základem evropského myšlení o Bohu.

Vědci našli planety, kde by mohlo žít lidstvo. Řítí se vesmírem obří rychlostí
Magazín

Vědci našli planety, kde by mohlo žít lidstvo. Řítí se vesmírem obří rychlostí

Rakousko-americký matematik a jeden z nejvýznamnějších logiků všech dob Kurt Gödel šel však ještě dál. Jako silně věřící křesťan byl přesvědčen, že idea posmrtného života a existence „něčeho nad námi" nebyla nikdy vědecky vyvrácena. Proto se rozhodl, že sestaví rovnici, jež by bytí Hospodina matematicky dokázala.

Matematická rovnice a Bůh

Ontologický důkaz v podání brněnského rodáka stojí na pěti axiomech. První předpoklad definuje pozitivní vlastnost, kterou by měla vyšší moc mít a její protiklady. Druhé pravidlo vychází z toho, že každá vlastnost, byť je jen trochu pozitivní, je pozitivní. Třetí axiom upozorňuje, že Bůj je sám o sobě definicí dobra. Čtvrtý a pátý předpoklad je, že pozitivní vlastnosti se neztrácejí a existence je jejich součástí.

Komplikovanou rovnici, nad níž Gödel strávil třicet let, se rozhodl prověřit Christoph Benzmueller z Berlínské Svobodné Univerzity a Brun Woltzenlogel Paleo z Vídeňské Technické Univerzity. Jejich primárním cílem nebylo přímo dokázat existenci Boha, ale spíše předvést sílu počítačů.

Počítač v roce 1973 předpověděl vývoj lidstva. Trefil se přesně. Dobře nebude
Magazín

Počítač v roce 1973 předpověděl vývoj lidstva. Trefil se přesně. Dobře nebude

„Ukázala se vědcova genialita," píše Benzmueller ve své studii. (Zdroj: www.arxiv.org) „Během několika minut jsme zjistili, že Gödelův důkaz je matematicky korektní. Kritická diskuze a filozofování stále stojí na lidské zodpovědnosti, ale programy mohou argumenty zkontrolovat."

Kritika Gödela

I přesto, že Gödelovy logické závěry jsou správné, řada vědců s nimi nesouhlasí. Hlavním problémem je rozdělení vlastností Boha na negativní a pozitivní. Matematik zároveň tyto pojmy nikde nedefinoval. Pouze s nimi pracuje.

Zdroj: Youtube

Jak také ukázaly další experimenty, rovnice dokazuje existenci více než 700 božských entit, které se svou podstatou liší.

Zdroj:

www.christnet.eu, www.spektrum.de, www.plato.stanford.edu, www.scientificamerican.com

Tagy Canterbury Kurt Gödel