Dej si pivo a nemluv!

Nerovnost mezi pohlavími dodnes charakterizuje řadu kultur, nejsou to ale vždy muži, kdo si uzurpuje moc. Například na jihu Mexika žije stotisícová skupina Zapotéků, která se od zbytku země izolovala životním stylem i kulturními zvyklostmi. Mezi ně patří i víra, že muži coby notoričtí pijani by neměli mít právo rozodovat o důležitých věcech, natož disponovat větším peněžním obnosem. Veškerý politický, obchodní i společenský život je v rukou něžného pohlaví, které se ovšem nijak něžně netváří: zapotécké ženy svou sílu prezentují korpulentní postavou a křiklavým oblečením, výše postavené dámy pak u sebe často nosí i zbraň. Muž své manželce tradičně odevzdává celou výplatu a za odměnu dostává kapesné na pivo. Jinak musí radši mlčet.

Všechno zdědí dcera

Zřejmě nejlidnatější matriarchální společností na světě je kmen Khásiů, který čítá asi milion obyvatel a v Indii platí za autonomní menšinu. Zatímco v Evropě jsme ještě donedávna znali model dědění majetku z otce na nejstaršího syna, u Khásiů dědictví dle staré tradice dodnes přechází z matky na nejmladší dceru. V historii prý byli muži zvklí odcházet do světa "na zkušenou" a o domovy se staraly výhradně ženy. Bylo tedy logické, že veškeré statky přešly pod ženskou správu a muži byli časem ze hry zcela vyšachováni.

Pro Evropana taková tradice vyznívá možná úsměvně, má ale i svou stinnou stránku: mužům je v této společnosti de fakto zapovězeno právo spoluvlastnit majetek své manželky, takže v případě rozchodu ztrácejí střechu nad hlavou i možnost vídat své děti. Cesta ke změně je zatím dlouhá, přestože přibývá mužů, kteří se snaží proti diskriminaci bojovat.

Žít spolu? To bychom se hádali!

V komunistické Číně, vysoko v Himalájích u jezera Lugu, najdeme pozoruhodné etnikum Mosuo, které považuje monogamní svazek muže a ženy pod jednou střechou za sémě hádek a dalších nepříjemností, jimiž si tu nikdo nechce kazit štěstí. Ženy žijí se svými dětmi samy, muži za nimi jen docházejí na noc. Nikde přitom není psáno, že se žena musí oddat jedinému milenci nebo že muž by měl být věrný jediné ženě. Otcovství se prakticky nezkoumá, děti automaticky náleží matce. To ale neznamená, že jsou všichni místní obyvatelé nutně promiskuitní. Ženy Mosuo dle svých vlastních slov obvykle mívají jen jednoho "docházejícího" partnera, se kterým také plodí potomky.

Komunistický režim se sice v minulosti pokusil místní zvyklosti vyhladit, nakonec ale krajinu okolo jezera Lugu i s jejími obyvateli zachoval jako rezervaci přitahující zájem turistů.