Latinské slovo „maturitas”, z něhož byla odvozena naše „maturita”, znamená zralost. Studenti tak během přípravy na ni prokazují nejen odpovědnost, ale především snahu prezentovat základní znalosti z daných oborů.

Zkouška, zakončující úplné středoškolské vzdělání, je proto klíčová pro studium na vysoké, případně vyšší odborné škole a stvrzuje určitou kvalifikaci pro ohlášení vázané živnosti.

Aby bylo formální zakončení studia sjednoceno, od roku 2011 máme v Česku státní maturity, jež se podle školského zákona skládají ze dvou částí – z profilové, kterou si každá instituce určuje sama, a ze společné. Ta je daná ministerstvem školství.

Její součástí je povinná zkouška z českého jazyka a literatury a buď libovolného cizího jazyka nebo matematiky.

Maturita z češtiny

Maturita z českého jazyka a literatury se dále rozděluje na ústní zkoušku, slohovou práci a didaktický test. Na poslední zmiňovaný mají studenti standardně 85 minut, během nichž musí odpovědět na 32 uzavřených i otevřených otázek, přičemž každá úloha má různý počet bodů.

Závěrečná písemka zkoumá základní jazykové a literární dovednosti s důrazem na znalost české a světové literatury, textovou analýzu a pravopis. 

Biflování před touto zkouškou tak není nutné. Zároveň stačí, aby v ní maturanti získali 44 %. Pro co nejlepší hodnocení tak autoři doporučují, aby si studenti prošli co nejvíce již publikovaných testů. Budou tak připraveni na typy cvičení, které se každý rok opakují.

Jak by se vám dařilo u maturity z českého jazyka dnes? Zkuste si náš kvíz, který se inspiroval otázkami z oficiálních testů pro rok 2019 až 2024.

Kvíz: Zvládli byste ještě maturitu z českého jazyka? Toto musí zvládat žáci u státních maturit. Jen se ukažte!

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.statnimaturita-cestina.cz, www.msn.com