Ostrovní stát Mauritius je považovaný za cestovatelský ráj. Hluboko pod svým povrchem ale skrývá pozoruhodnou věc. Prastarou zemi, která jako bájná Atlantida zmizela v moři. Podle profesora Lewise Ashwala se od Gondwany oddělila v době, kdy se Indie odtrhla od Afriky a její další části jsou stále roztroušeny na dně Indického oceánu.

V době, kdy se působením silných gravitačních polí začaly od sebe vzdalovat Indie a Madagaskar, se Mauritia, jak byl ztracený kontinent pojmenován, protáhl, až se osamostatnil. K jeho potopení došlo pravděpodobně před 84 miliony lety.

Mauritia

Psal se rok 2008. Lewis Ashwal se se svým týmem rozhodl, že na ostrově Mauritius prozkoumá sopečné horniny. Následná analýza vědce překvapila. Ve vzorcích se objevil minerál zirkon starý 2,5 až 3,6 miliardy let. Dotyčný nerost nejčastěji krytalizuje v žulách. Obsahuje množství kovových prvků uranu, thoria a olova, z nichž se dá sestavit podobný geologický záznam vzorků.

„Zirkon může pocházet pouze z kontinentu. Nedávalo to ale smysl. Mauritius je geologicky poměrně mladý. Nejstarší kameny jsou staré asi devět milionů let, kdy se ostrov zformoval," říká Ashwall.

Odborníci začali zjišťovat původ minerálu. „Zavrhli jsme, že by ho sem donesly větry, oceánské proudy i možnost, že jsme zirkon do oblasti přinesli na podrážkách bot," vysvětluje vědec. Podle geologů bylo možné jediné vysvětlení. Zirkony pocházejí z fragmentů kontinentální kůry pochované hluboko pod ostrovem. Na povrch se dostaly díky sopečné činnosti.

Ztracená země

Mauritia tak pravděpodobně leží 10 km hluboko pod ostrovem Mauritius, dokonce i pod oceánskou kůrou Indického oceánu. Ukryly ji těžké magmatické horniny bazaltového typu, jež roztrhaný mikrokontinent zatlačily do hloubky.

Zdroj: Youtube

Nenápadně ale o sobě dávají vědět. „Objevili jsme gravitační anomálie sahající až po 1500 km vzdálené Seychely. Ty naznačují, že pod vodou je rozsáhlá oblast tvořená kontinentální kůrou," chlubí se Ashwall. Ta může mít tloušťku přes 30 km. Je tedy 4 až 6 krát širší než oceánská kůra.

Zdroj:

www.irozhlas.cz, www.invivomagazin.sk, www.refresher.cz