www.novinky.cz, royalcentral.co.uk, www.habsburger.net

Mayerlingský incident se stal v průběhu let námětem nesčetných knih, filmů a divadelních her a dodnes nepřestává lidi fascinovat. Zůstává jednou z největších záhad evropských dějin a je nepravděpodobné, že se někdy dozvíme pravý důvod, proč se korunní princ Rudolf rozhodl ukončit svůj život tak tragickým a dramatickým způsobem.

Tato tragická událost šokovala celý svět a dodnes vzbuzuje zájem veřejnosti. Existuje několik teorií, proč se korunní princ k tomuto krajnímu kroku odhodlal, žádnou z nich však nelze jednoznačně prokázat.

Jak se to stalo?

Když byl 30. ledna 1889 korunní princ Rudolf, arcivévoda rakousko-uherský a dědic habsburské koruny, nalezen mrtvý v císařském loveckém zámečku v Mayerlingu ve Vídeňském lese, leželo vedle něj tělo jeho sedmnáctileté milenky, baronky Marie Vetserové. Oba byli zastřeleni.

Protože byli v té době Habsburkové na vrcholu své moci, císař František Josef, Rudolfův otec, nařídil vše ututlat. Navíc nebylo možné sebevraždu přijmout, protože Rudolf měl být následníkem trůnu a církev by navíc nepovolila ani řádný pohřeb.

I kvůli tomu, že byl Rudolf nešťastně ženatý, se o jeho nezletilé baronce veřejnost neměla dozvědět. Její tělo bylo odvezeno a tajně pohřbeno. Pokusy o pozdější exhumaci barončina těla z nedalekého hřbitova zablokovali členové její rodiny. Nakonec bylo veřejnosti sděleno, že korunní princ zemřel "v důsledku prasknutí srdeční výdutě", což poté císař změnil na to, že Rudolf spáchal sebevraždu v pomatení mysli, což se jevilo jako nejsnazší a nejlépe akceptované řešení.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nešťastný manžel hledal štěstí v náručí nezletilé milenky

Jednou z nejrozšířenějších teorií je, že Rudolf byl v osobním životě hluboce nešťastný. Byl sice ženatý s belgickou princeznou Stéphanií, ale jejich manželství bylo nešťastné a měli spolu jen málo společného. Rudolf byl známý jako sukničkář a měl mnoho milostných afér, ale žádná z nich ho zřejmě neuspokojovala. Říkalo se také, že byl hluboce zamilován do své milenky Marie Vetsery, které bylo v době její smrti pouhých 17 let.

Problémy a nesoulad s rodiči

Napjatý byl také Rudolfův vztah s jeho matkou, císařovnou Alžbětou (Sissi). Ta se o něj jako o dítě příliš nezajímala a raději se věnovala svým vlastním zájmům a cestám. Jak Rudolf dospíval, stával se stále vzpurnějším a samostatnějším, což vyvolávalo napětí mezi ním a jeho rodiči. Někteří historici se domnívají, že to mohlo přispět k jeho rozhodnutí ukončit svůj život.

Duševní problémy a deprese

Podle jiné teorie trpěl Rudolf duševní chorobou. V minulosti trpěl depresemi a v minulosti se s nimi léčil. Někteří historici se domnívají, že mohl trpět bipolární poruchou, ačkoli tato diagnóza nebyla v té době uznávána. Jiní se domnívají, že mohl mít syfilis, který byl v té době mezi šlechtou běžným onemocněním a může v pozdějších stadiích způsobit duševní chorobu.

Politické pozadí

K Rudolfově sebevraždě mohly přispět i politické faktory. Byl liberál a svými názory se dostával do rozporu se svým konzervativním otcem a zbytkem rakouského establishmentu. Někteří historici se domnívají, že Rudolf mohl být zapojen do spiknutí, jehož cílem bylo svrhnout jeho otce a nastolit v Rakousku konstituční monarchii. Mayerlingský incident mohl být pokusem zabránit odhalení spiknutí.

Otázka je nezodpovězena

Ať už byla skutečná příčina Rudolfovy sebevraždy jakákoli, měla hluboký dopad na habsburskou dynastii i na celou Evropu. Po Rudolfově smrti přešla koruna na jeho strýce, arcivévodu Karla Ludvíka, a poté na synovce Františka Josefa, arcivévodu Františka Ferdinanda. Právě atentát na Františka Ferdinanda v roce 1914 vyvolal první světovou válku, která nakonec vedla k pádu habsburské říše.

Rvačka, nešťastná náhoda a další teorie

Proslýchala se i teorie, že Rudolf zemřel ve rvačce po opilecké aféře, kdy baronku omylem zastřelil a poté jej zabil jeden z jejích rozzuřených příbuzných.

Variantou je i to, že Marie byla s Rudolfem těhotná, údajně ve 4. až 5. měsíci. Ten, přestože ji miloval, nařídil potrat. Při něm Marie zemřela a Rudolf spáchal sebevraždu.

Pak tu byla teorie, že Rudolfa zavraždili francouzští političtí nepřátelé jeho otce.

Sklony ukončit život jevil už dříve

Jako nejschůdnější se ale jeví teorie historičky Brigitte Hamannové, která tvrdí, že “Rudolf byl poetický mladý muž a hodně přemýšlel. Byl nemocný syfilidou a cítil se provinile, že nakazil svou ženu. Neměli spolu žádné děti. Důvodem všech zmatků bylo utajování ze strany císařského dvora. Faktem je, že Rudolf byl velmi nervózní a citlivý člověk, který nejednou koketoval se sebevraždou."

Pravdou je, že po děsivé události byl zámeček v Mayerlingu srovnán se zemí. Na jeho místě dodnes stojí katolický klášter, který obývají karmelitánky. Historici dodnes považují tuto událost za jednu z příčin první světové války.