Dříve neidentifikovaná mayská civilizace byla objevena v hustě zalesněné krasové pánvi Mirador-Calakmul díky detekčnímu systému LIDAR. Ten na základě výpočtů šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu dokáže zmapovat terén a odhalit, co se nachází nejen pod korunami stromů, ale také těsně pod zemským povrchem.

Tato metoda se v archeologii používá jen pár let. Způsobila však revoluci. Proto se experti z Idaho State University v čele s Richardem Hansenem rozhodli, že ji využijí i v rámci svého výzkumu v Guatemale. Zahájili tak jednu z největších souvislých regionálních LIDAR studií Mayské nížiny.

Ztracená Mayská supercivilizace

Pod hustým baldachýnem džungle odhalili 417 měst a vesnic, umělé vodní nádrže, kamenné plošiny, pyramidy a 30 sportovních hřišť, vzájemně propojenými 177 km vyvýšených starověkých silnic. Spolu vytváří síť o rozloze přibližně 1 685 kilometrů čtverečních. Nespočet ruin po sobě zanechala velká civilizace, která vzkvétala přibližně od roku 1000 př. n. l. do roku 150 n. l.

Archeologové se až doposud domnívali, že oblast Mirador-Calakmul byla zejména v předklasickém období zapadlým koutem na okraji Mayské říše. LIDAR ale ukázal pravý opak. 

„Konzistence architektonických vzorů i jednotný vzhled objevené keramiky a skulptur v rámci určitého geografického území naznačuje centralizovanou politickou, sociální a ekonomickou organickou solidaritu mezi obyvateli,” říká Richard Hansen. „Vybudovat masivní plošiny, paláce a přehrady vyžadovalo zapojení tisíců kvalifikovaných lidí od dělníků po architekty, specialisty na logistiku, nákupčí či manažery.”

Organizace podobná naší

Odborníci zároveň upozorňují, že v pánvi se nenachází žádné trvalé vodní toky ani jezera. Vodu tak zástupci dávné civilizace získávali jen díky dešti, jenž byl zachytáván do 195 uměle vybudovaných nádrží vzájemně propojených kanály. 

Zdroj: Youtube

„Výzkum nám představil zcela nový svět, který stál na sociální a ekonomické soudržnosti, jenž předběhl svou dobu,” vysvětluje Hansen. „Kromě toho, monumentalitu tehdejší architektury lze nalézt také také v současných kulturách nebo dřívějších společnostech v oblastech Západní Mayské nížiny nebo pobřeží Mexického zálivu.”

Zdroj:

www.cambridge.org, www.iflscience.com,www.curiosmos.com