www.iflscience.com, www.nationalgeographic.com, www.huffpost.com

Mayové si konec světa nepředstavovali tak, jak je populárně líčen v médiích a populární kultuře. Mayská civilizace byla bohatou a složitou kulturou s jedinečným pohledem na svět a jejich víra v konec světa je jen jedním z aspektů jejich fascinujícího dědictví. Ve skutečnosti však starověká mezoamerická civilizace nic takového nepředpověděla. Archeologické nálezy naznačují, že Mayové ve skutečnosti očekávali, že svět bude existovat donekonečna.

Mayský kalendář a jeho mylná interpretace

Mayský kalendář je složitý systém, který se skládá z několika různých cyklů. Mayové byli zkušení časoměřiči a plynutí času dělili na opakující se období, stejně jako dnes. Mayský kalendář se skládal ze dvou vzájemně propojených systémů známých jako Haab - který se skládal z 365 dnů - a 260denní Tzolkin. Mayský kalendář sledoval dva rozvrhy současně, až se nakonec každých 52 let srovnaly.

Jedním z těchto cyklů je i Dlouhý počet, který se skládá ze 13 baktunů, z nichž každý trvá přibližně 144 000 dní. Konec 13. baktunu připadl na 21. prosince 2012, což vedlo mnoho lidí k přesvědčení, že se jedná o konec světa. Tento výklad však není přesný, je dokonce chybný. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Podobné cykly se však objevují i u jiných starověkých kultur. Dalo by se říci, že starověká civilizace, která je největším synonymem apokalyptických předpovědí, si ve skutečnosti myslela, že svět nikdy neskončí.

V roce 1987 však autor Jose Arguelles vydal knihu, v níž mylně interpretoval mayský kalendář jako odpočítávání do konce času, což vyvolalo celosvětovou fascinaci teorií mayské apokalypsy.

Mayská víra v cykly

Mayové věřili v koncept cyklů, a to jak v přírodě, tak v lidských dějinách. Věřili, že svět prochází řadou cyklů, z nichž každý má své jedinečné vlastnosti a výzvy. Cykly byly spojené s různými bohy a bohyněmi a vyznačovaly se významnými událostmi, jako byl vzestup a pád říší nebo průlet komety.

Konec cyklu byl v mayském kalendáři vnímaný spíše jako období přechodu než jako apokalypsa. Konec 13. baktunu byl vnímaný spíše jako doba obnovy a znovuzrození než jako doba zkázy. Mayové věřili, že tento přechod bude poznamenaný významnými změnami ve světě, které však nemusely být nutně negativní. Naopak je považovali za příležitost k růstu a transformaci.

Po skončení 13. baktunu Mayové věřili, že začne nový věk. Bude se vyznačovat posunem ve vědomí s novými duchovními naukami a praktikami. Mayové věřili, že tento nový věk přinese větší pocit jednoty a propojení všech lidí.

Konec světa se nekoná

Není tedy pravda, že Mayové počítali s koncem světa. I když tato mylná interpretace otřásla celým světem, nakonec se ukázalo, že pramenila ze základního nepochopení mayského kalendáře.

Mayové věřili ve střídání cyklů a koloběh. Nepředpověděli žádný soudný den, zničení planety, ani příchod mimozemských zachránců nebo to, že by 22. prosince 2012 nevyšlo slunce jako obvykle. Byly objevené i další astronomické tabulky, které sahaly nejméně 7 000 let do budoucnosti, což naznačuje, že Mayové nepřestali počítat jen v roce 2012.