Nápisy odhalují, že starobylé mayské město Naranjo, které se nacházelo na území dnešní severní Guatemaly, bylo zřejmě vypáleno v něčem, co bychom dnes nazvali "totální válkou". Podle vědců bylo mayské město v době svého největšího rozkvětu zcela vyhlazeno. To by znamenalo, že Mayové byli zapojeni do extrémně násilných válek mnohem dříve, než jsme si mysleli. Totální válka je tedy mnohem starší.

Válečnictví bylo daleko pokročilejší a děsivější

Nově objevené nápisy poskytují důkazy o úrovni válečnictví, která byla v mayské civilizaci dosud neznámá. Při vykopávkách v mayském městě archeologové objevili řadu dobře zachovalých hieroglyfických nápisů starých přibližně 1 200 let. Tyto hieroglyfy, vyryté na stélách a stěnách chrámů, poskytují neocenitelné informace o historii a kultuře mayské civilizace.

Po rozluštění nově objevených hieroglyfů byli vědci ohromeni zjištěním, že mayská civilizace vedla totální války, což byl dříve podceňovaný aspekt její historie. Nápisy zobrazují násilné činy, vojenské výboje a ničení soupeřících měst, což zpochybňuje dosavadní předpoklady o rozsahu válečnictví v mayské společnosti.

Na dech beroucí dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Mayové byli daleko invazivnější

Nově objevené hieroglyfy naznačují, že Mayové vedli totální válku, což je pojem, který se vyznačuje naprostou mobilizací zdrojů a úsilí k vedení války. Nápisy totiý popisují rozsáhlá vojenská tažení, strategická spojenectví a systematické ničení konkurenčních měst.

Doktorka Julia Hernandezová, vedoucí archeoložka projektu, sdílí svůj údiv: "Hieroglyfické texty nalezené v tomto mayském městě nám vyrazily dech. Odhalují dosud neznámou úroveň válečnictví a agrese v mayské historii a mění naše chápání této starověké civilizace."

Hieroglyfy poskytují otřesné záznamy o brutální taktice, kterou Mayové používali během války. Popisují vypalování měst, zajímání a zotročování zajatců a drancování cenných zdrojů. Rozsah ničení zobrazený v těchto nápisech naznačuje vysoce organizovaný a nemilosrdný přístup k válčení.

Nápisy mění naše představy

Zvláštní nálezy na stélách zpochybňují převládající představu, že mayská civilizace byla především mírumilovná, a zdůrazňují složitost a komplikovanost jejich společnosti. Důkazy o totální válce umožňují diferencovanější pochopení mayské civilizace a poukazují na schopnost Mayů zapojit se do agresivních vojenských kampaní a prosadit svou nadvládu nad konkurenčními městskými státy.

Doktor Carlos Morales, odborník na mayskou historii, poznamenává: "Objev těchto hieroglyfů dokazuje, že mayská civilizace byla schopna vést totální válku mnohem dříve, než se dosud předpokládalo. To mění naše chápání mayské politiky a dynamiky moci ve starověké Mezoamerice."

Nápis nejen že odhaluje sérii vojenských tažení proti jinému království, ale dokumentuje útoky na další království v období klasických Mayů. Vědci se domnívají, že toto dřívější období násilí se týkalo válek o zdroje a lidi.

Zjištění ukazují, "že Mayové uplatňovali taktiku podobnou totální válce dříve a častěji, než se dosud předpokládalo," píší vědci v abstraktu studie. Jak budou badatelé pokračovat v luštění hieroglyfů a pronikat hlouběji do mayské historie, naše chápání této pozoruhodné civilizace se bude nepochybně vyvíjet.

Zdroje:  www.foxnews.com, cosmosmagazine.com, www.newsweek.com