Mayské pyramidy jsou běžně postaveny z vápence. Vápencové kvádry se řezaly pouze kamennými nástroji a jejich vnější povrchy byly pak pokryty štukem a zdobeny řezbami nebo trojrozměrnými sochami. Mayské pyramidy byly stavěny většinou se strmými kamennými schody od země až na vrchol, ale na rozdíl od egyptských pyramid jsou ty mayské postaveny z menších kamenných bloků.

Na vrcholu pyramidy byly postaveny chrámy, většinou s hřebenem střechy na vrcholu. Vnitřky chrámu byly zdobeny nástěnnými malbami nebo kamennými rytinami, zobrazujícími rituály královského dvora včetně lidských obětí, kostýmů, hudebních nástrojů a válečných zbraní. Hojně se k malbě využívala červená barva, jež se pro hrobky užívala velmi často. Podle Davida Stuarta, mayského badatele, představuje červená krev a byla považována za posvátnou životní sílu.

A co interiér?

Víte, co umísťovali staří Mayové do jejich monumentálních pyramid? V Mezoamerice těchto monstrózních staveb staří Maové v období od roku 1000 př. n. l. do roku 1500 n. l. postavili stovky. Ale nezůstalo jen u staveb samotných. Šlo i o jejich obsah a poklady, které v nich jejich stavitelé ukryli. Zatímco některé mayské pyramidy a chrámy sloužily k rituálům, jiné sloužily jako hrobky vládců nebo jiných elitních osob. Velké pyramidy často obsahovaly vevnitř ještě pyramidy menší. A nejednalo se o výjimky, ale o velmi častý jev.

Na dokument o mayských pyramidách se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Pyramida v pyramidě

Menší pyramida v té větší se objevila například u pyramidy El Castillo na poloostrově Yucatán. Dávní obyvatelé tohoto poloostrova, když přišli na místo, které bylo pro ně nové, ale již bylo kdysi obydlené, nezničili původní stavby. Naopak postavili na starých stavbách stavby nové. A tak tomu bylo podle Andrése Tejera-Andrade, profesora Mexické národní autonomní univerzity, i v případě El Castilla a mnoha jiných mayských i nemajských pyramid.

Vědecká pracovnice mexického Národního institutu antropologie a historie (INAH), Denisse Lorenia Argote Espino tvrdí, že tato praktika byla známa i v předhispánské době, tedy před příchodem Španělů a že hlavní stavby v dlouhých sídlištích procházela obvykle několika konstrukčními fázemi. A sem spadají vlastně i pyramidové komíny. Ale kromě těchto pyramid v pyramidě se v mayských stavbách nacházely i skutečné podivnosti.

Co je považováno za podivnost?

Staří Mayové si cenili předmětů z nefritu či jadeitu a tento kámen velmi milovali, což dokazuje například i jaguáří trůn nalezený právě v pyramidě El Castillo. Na dokument o této pyramidě se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nefrit byl důležitou součástí pohřebních obřadů a rituálního vyvolávání bohů a předků. Kromě toho v pyramidách vědci nacházeli i nefritové masky pro zesnulé, nefritové korálky, obsidiánové čepele a rejnočí ostny. Většinou se jednalo o pohřební anebo rituální předměty. Například rejnočí ostny byly spojovány se sebeobětováním. Jak to vypadalo? Byly přikládány přes uši, tváře, rty, jazyk a penis, a krev, která tak vznikla, byla rozstřikována na papír používaný k pomazání modly, jak uvádějí prameny. Nefrit měl pro ně symbolický význam – spojovali jej například s kukuřicí, vládnutím a samotným větrem.

Kromě kamenů a ostnů se však v pyramidách nalezly i další artefakty – kalendáře, nápisy, glyfy. Dodnes jsme jim všem neporozuměli.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nefrit, www.nbcnews.com, acura.is-an-engineer.com, biad1505.wordpress.com