Nyní však bylo pomocí laserové technologie zvané LiDAR (Light Detection and Ranging) letecky prozkoumáno téměř 800 čtverečních mil guatemalského pralesa. Díky tomu pak skupina vědců identifikovala více než 60 000 dosud neznámých mayských staveb. Pomocí laserové technologie se tedy archeologům nejen že podařilo digitálně odříznout hustý guatemalský prales, ale také odhalit existenci velké, dosud neznámé pyramidy v centru Tikalu, významného mayského města, které je dnes oblíbeným turistickým cílem.

Tento průlomový objev mění vše, co si archeologové o starověké kultuře Mayů dosud mysleli.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Mnohem rozsáhlejší civilizace

Nová technologie, která je organizovaná neziskovou organizací PACUNAM, umožňuje vědcům nahlédnout i pod husté koruny stromů. Dříve byla tato místa naprosto nedostupná, protože hustá džungle znemožňovala nejen jakýkoli výzkum, ale často i běžný pohyb. Díky nové technologii se podařilo odhalit propojená mayská města, která byla mnohem rozsáhlejší než izolovaná sídla, o nichž se dříve předpokládalo, že je Mayové obývali.

Díky tomuto objevu se ukázalo, že v rozsáhlých městech mohlo žít až 20 milionů obyvatel!

Tato informace je skutečným milníkem, protože až dosud si vědci mysleli, že čítala zhruba 1 až 2 miliony lidí.

Propojená města rozvinuté civilizace

Mayové se díky novému objevu dostávají na úroveň civilizace starých Egypťanů anebo Číny, ale nejen pokud jde o počet obyvatel, ale i vyspělost. Průzkum totiž odhalil propojenost měst, což znamená, že zde muselo fungovat jejich propojení, komunikace a daleko propracovanější systém, než jsme si mysleli čínských civilizací, a to nejen co do počtu obyvatel, ale i vyspělosti. Mayové žili v propojených městech, stavěli rozsáhlé nadzemní silnice, opevnění a farmy. Ve skutečnosti se zdá, že spravovali krajinu takovým způsobem, že by byli schopni produkovat potraviny v téměř průmyslovém měřítku.

„Objevili jsme celá města, o kterých jsme nevěděli," říká archeolog Francisco Estrada-Belli. "Navíc nám zbývá ještě prozkoumat 7 700 km2, kde budou jistě další stovky měst.“

Výzkum bude pokračovat

V tuto chvíli jsou vědci teprve na začátku a předpokládají další objevy. Musí projít mnoho dat a prozkoumat nové oblasti, které nesporně přepíšou historii Mayů. Celá iniciativa má běžet tři roky a celkem prozkoumat více než 5 000 čtverečních mil guatemalské nížiny.

Zdroj: Youtube

"Mysleli jsme, že v tropech nemohou vzkvétat složité civilizace, že tropy jsou místem, kam civilizace odcházejí zemřít," podělil se o své dojmy Marcello Canuto, archeolog z Tulane University, který na projektu pracoval. "Ale díky novým důkazům založeným na LiDARu ze Střední Ameriky a kambodžského Angkor Watu nyní uvažujeme o tom, že složité společnosti mohly vzniknout v tropech a odtud se vydat směrem ven."

Zdroje:

mymodernmet.com, edition.cnn.com, en.wikipedia.org/wiki/Maya_civilization