Kalendář starých Mayů je v každém případě naprosto fascinujícím sytémem, který je podle vědců dokonce přesnější než gregoriánský kalendář používaný v moderní době. Pravděpodobně ho však nevynalezli Mayové, nýbrž kultury, jež obývaly oblast střední Ameriky ještě dříve. Jde tedy o velmi staré vědění, které se předávalo z generaci na generaci i z civilizace na civilizaci. Každá si ho přirozeně trochu upravila.

Jeden kalendář nestačil

Původní kalendáře byly ryze cyklické a odrážely opakující se období astronomického roku. Teprve později vyvstala potřeba vytvořit kalendář lineární, na jehož přímce by se daly zaznamenat významné události z dob minulých. Mayové ve výsledku používali kalendářů asi 20, ale nejdůležitější byly 3 základní. Takzvaný "Tzolkin" počítal roky po 260 dnech a sloužil k sakrálním účelům – podle tohoto kalendáře se pořádaly svátosti a formulovaly věštby. Pak tu byl systém sekulární, tedy světský, jehož rok měl 365 dnů a 18 měsíců po 20 dnech. Přebývalo jen 5 dnů, které byly považovány za nešťastné – Mayové prý tehdy raději ani nevycházeli ze svých domovů. Světský kalendář měl jinak za úkol připomínat vhodný čas pro praktické každoroční činnosti, jako bylo setí a sklizeň.

Oba kalendáře běžely současně a jednou za 52 let se protnuly, což byla velká událost - pro Maye to znamenalo něco jako začátek nového "století". To už souviselo i se systémem třetím, tzv. Dlouhým kalendářem, který počítal delší časové úseky. Například "baktun" trval 144 000 dní, přičemž 13 baktunů tvořilo Velký cyklus odpovídající asi 5125 gregoriánským rokům.

Právě s koncem tohoto Velkého cyklu někteří soudobí vykladači spojili konec světa. Z nějakého důvodu usoudili, že tímto bodem mayský kalendář nadobro končí. A protože se už dříve vypočítalo, že se celý tento kalendářní systém odvíjí od srpna roku 3114 př. n. l., konec Velkého cyklu padl na prosinec 2012.

Problém je ovšem nejenom s datem počátku kalendáře, které bylo mnohokrát zpochybněno, ale také s významem, jenž konci cyklu přisuzují samotní Mayové. Pokud něco nazveme "cyklem", znamená to, že se to opakuje. Konec cyklu tedy neznamená konec světa, nýbrž konec jedné éry, po níž začíná další.

O záhadě vzniku mayského kalendáře pojednává anglické video:

Zdroj: Youtube

Nové strašidelné datum

O čem se už v populárně-strašící literatuře tolik nepsalo, byl cyklus vesmírný, který měl podle Mayů trvat 2 880 000 dnů, tedy asi 7885 let. Na konci této fáze se prý opravdu očekával zánik civilizace související s celkovým přerodem vesmíru. K tomu by ale mělo dojít až v roce 4771 – opět za předpokladu, že mayský kalendář začal rokem 3114 př. n. l. Pokud by byl tento letopočet chybný, znamenalo by to, že konec světa ani nebudeme umět předpovědět – může nastat kdykoli.

Ale nebojme se. Jak vidíme, staří Mayové se nebáli pracovat s vysokými čísly a jejich kalendářní systém byl unikátně propracovaný. Kdo ale může říci, že uměli zároveň věštit budoucnost? Víme, že podle významu jednotlivých dnů a období v sakrálním kalendáři určovali charakter a osud narozených dětí podobně jako to činí dnešní astrologie. Nemáme ale potvrzeno, do jaké míry jejich predikce vycházely.

Zdroje: www.aaas.org, www.history.com, www.historymuseum.ca