Mayský kalendář jsme četli špatně. Konec světa má přijít jindy

Nataša Slánská | 28. 3. 2022

Okolo data 21. prosince 2012 se počátkem milénia strhla hotová hysterie. Mnoho lidí uvěřilo, že v tento den nastane konec světa, protože to tak vyvěštil mayský kalendář. Jak jsme se mohli sami přesvědčit, nestalo se tak. Za chybnou predikci však nemohou Mayové, ale zjednodušený výklad jejich tradice.

Kalendář starých Mayů je v každém případě naprosto fascinujícím sytémem, který je podle vědců dokonce přesnější než gregoriánský kalendář používaný v moderní době. Pravděpodobně ho však nevynalezli Mayové, nýbrž kultury, jež obývaly oblast střední Ameriky ještě dříve. Jde tedy o velmi staré vědění, které se předávalo z generaci na generaci i z civilizace na civilizaci. Každá si ho přirozeně trochu upravila.

Potápěči našli obří záhadnou věc. Před 10000 lety ji stvořila neznámá civilizace
Magazín

Potápěči našli obří záhadnou věc. Před 10000 lety ji stvořila neznámá civilizace

Jeden kalendář nestačil

Původní kalendáře byly ryze cyklické a odrážely opakující se období astronomického roku. Teprve později vyvstala potřeba vytvořit kalendář lineární, na jehož přímce by se daly zaznamenat významné události z dob minulých. Mayové ve výsledku používali kalendářů asi 20, ale nejdůležitější byly 3 základní. Takzvaný "Tzolkin" počítal roky po 260 dnech a sloužil k sakrálním účelům – podle tohoto kalendáře se pořádaly svátosti a formulovaly věštby. Pak tu byl systém sekulární, tedy světský, jehož rok měl 365 dnů a 18 měsíců po 20 dnech. Přebývalo jen 5 dnů, které byly považovány za nešťastné – Mayové prý tehdy raději ani nevycházeli ze svých domovů. Světský kalendář měl jinak za úkol připomínat vhodný čas pro praktické každoroční činnosti, jako bylo setí a sklizeň.

Oba kalendáře běžely současně a jednou za 52 let se protnuly, což byla velká událost - pro Maye to znamenalo něco jako začátek nového "století". To už souviselo i se systémem třetím, tzv. Dlouhým kalendářem, který počítal delší časové úseky. Například "baktun" trval 144 000 dní, přičemž 13 baktunů tvořilo Velký cyklus odpovídající asi 5125 gregoriánským rokům.

Právě s koncem tohoto Velkého cyklu někteří soudobí vykladači spojili konec světa. Z nějakého důvodu usoudili, že tímto bodem mayský kalendář nadobro končí. A protože se už dříve vypočítalo, že se celý tento kalendářní systém odvíjí od srpna roku 3114 př. n. l., konec Velkého cyklu padl na prosinec 2012.

Na dně Baltského moře se našel podivný psací stroj. Jeho historie je děsivá
Magazín

Na dně Baltského moře se našel podivný psací stroj. Jeho historie je děsivá

Problém je ovšem nejenom s datem počátku kalendáře, které bylo mnohokrát zpochybněno, ale také s významem, jenž konci cyklu přisuzují samotní Mayové. Pokud něco nazveme "cyklem", znamená to, že se to opakuje. Konec cyklu tedy neznamená konec světa, nýbrž konec jedné éry, po níž začíná další.

O záhadě vzniku mayského kalendáře pojednává anglické video:

Zdroj: Youtube

Nové strašidelné datum

O čem se už v populárně-strašící literatuře tolik nepsalo, byl cyklus vesmírný, který měl podle Mayů trvat 2 880 000 dnů, tedy asi 7885 let. Na konci této fáze se prý opravdu očekával zánik civilizace související s celkovým přerodem vesmíru. K tomu by ale mělo dojít až v roce 4771 – opět za předpokladu, že mayský kalendář začal rokem 3114 př. n. l. Pokud by byl tento letopočet chybný, znamenalo by to, že konec světa ani nebudeme umět předpovědět – může nastat kdykoli.

Ale nebojme se. Jak vidíme, staří Mayové se nebáli pracovat s vysokými čísly a jejich kalendářní systém byl unikátně propracovaný. Kdo ale může říci, že uměli zároveň věštit budoucnost? Víme, že podle významu jednotlivých dnů a období v sakrálním kalendáři určovali charakter a osud narozených dětí podobně jako to činí dnešní astrologie. Nemáme ale potvrzeno, do jaké míry jejich predikce vycházely.

Zdroje: www.aaas.org, www.history.com, www.historymuseum.ca

Tagy Amerika Armagedon