Mayové byli vyspělou civilizací, která žila v oblasti dnešního Mexika, Guatemaly, Belize a Hondurasu v období od asi 2000 př. n. l. do 16. století n. l., ale některými indiánskými komunitami v jihovýchodní Severní Americe je stále používán a je považován za jednu z nejvýznamnějších součástí mayské kultury.

Mayský kalendář byl velmi přesný a byl používán pro mnoho různých účelů, včetně měření času pro obřady a rituály, pro sčítání obyvatel a pro plánování zemědělských prací. Mayové také vytvořili složitý systém hieroglyfů, kterými zapisovali informace o čase a událostech do svých kalendářů.

Tři části mayského kalendáře

Solární kalendář se skládal ze 365 dnů a byl používán pro měření ročních období. Byl rozdělen do 18 měsíců po 20 dnech, což celkem tvoří 360 dnů, a navíc byly připočteny ještě 5 dnů, které se nazývaly "dnů bez jména" a byly považovány za nešťastné.

Lunární kalendář se skládal z 29 nebo 30 dnů a byl používán pro měření měsíčních cyklů. Byl rozdělen do 13 měsíců, které byly pojmenovány podle bohů a symbolů.

"Časové kolo" se skládalo z 20 dnů, které byly označeny jmény bohů a symbolů. Tyto dny byly přiřazeny k jednotlivým rokům solárního kalendáře a sloužily k určování významných dat a událostí.

Mayové byli civilizací známou svou architekturou, matematikou a astronomickou vírou, jejíž počátky sahají až do doby 2000 let před naším letopočtem. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

V roce 2012 vypuklo krátké šílenství poté, co se objevilo tvrzení, že 21. prosince nastane konec světa, protože se jedná o konečné datum 5 126letého cyklu mayského kalendáře. Díky nálezu na kamenné břidlici v Tikalu v Guatemale však archeologové dokážou tomuto klíčovému datu i zdánlivému konci světa porozumět lépe.

Konec světa?

Ač mayský kalendář nehovoří explicitně o konci světa, něco takového z něj bylo vyčteno.

Stanley Guenter, přední světový luštitel mayských nápisů a archeolog, odhalil skutečné předpovědi mayské civilizace ohledně konce světa poté, co objevil nápisy na starobylé kamenné břidlici. Na video o šílenství po "rozluštění" kalendáře v roce 2012 se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

V roce 2017 Guenter řekl: "Stély byly věnovány časovým úsekům, jako je každých 20 let, každých 10 let a zejména každých 400 let. Označují tak konce velkých cyklů b'ak'tun.“

Před několika lety jsme tedy slyšeli o tom, že konec 13. b'ak'tunu je konec světa předpovězený Mayi.

Tento konec světa ale nenastal…

A podle luštitele ani nastat neměl.

I když stéla č. 10 odkazuje na to, že zřejmě před sedmi lety označovala konec světa, lze ji interpretovat i jinak. Stála 10 zobrazuje krále v bohatém oděvu a se šperky, ale když se podíváme dolů k jeho nohám, všimneme si, že máme vlastně zajatce. Jeho ruce i nohy jsou svázané pro obětování. Na zadní straně stély je pak datum kolem roku 525 našeho letopočtu.

13 b'ak'tunů skončilo sice v roce 2012, ale to není vše, protože předpověď roku 2012 byla jen jedním cyklem uvnitř řady větších cyklů.

Stéla tedy neodkazuje jen na další cyklus kalendáře, navíc na nový začátek, který bude trvat téměř věčnost.

Symbolický nástroj

Některé interpretace mayského kalendáře však naznačují, že Mayové věřili v konec jedné éry a začátek nové. Podle těchto interpretací má mayský kalendář předpovědět konec současné éry, který se má odehrát 21. prosince 2012. Tento den byl označován jako "den přechodu" nebo "den, kdy se země otočí" a byl spojován s různými apokalyptickými předpověďmi, včetně konce světa.

Je však důležité si uvědomit, že tyto interpretace nejsou podložené přesnými historickými prameny a mnoho odborníků je považuje za mylné. Většina odborníků se shoduje, že mayský kalendář nebyl předpovědí konce světa, ale spíše symbolickým nástrojem pro měření času a pro určování významných událostí a dat v mayské kultuře.

Zdroje: www.express.co.uk, www.huffpost.com