Rozluštěním nápisů nalezených na starověké kamenné břidlici v Tikalu v Guatemale byl odhalen skutečný význam data konce mayského kalendáře a vyvrácen rozšířený názor, že konec světa měl nastat 21. prosince 2012. Na nové video o údajném mayském konci světa se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co byly stély a jak fungovaly?

Stanley Guenter, uznávaný odborník na mayské nápisy, během dokumentárního filmu "Příběh Boha", který uváděl Morgan Freeman, vysvětlil, jak Mayové zobrazovali své kalendáře na masivních skalních deskách známých jako stély. Tyto stély sloužily jako pamětní značky pro různá období mayského kalendáře, například každých 20 let, každých 10 let, a zejména každých 400 let, které označovaly vyvrcholení takzvaných "cyklů b'ak'tun".

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení neznamenal konec 13. cyklu b'ak'tun v roce 2012 konec žádného kalendáře. Guenter vedl Freemana ke zkoumání stély 10, významné památky odkazující na zdánlivý konec světa. Nápis na památce odhalil konkrétní datum odpovídající přibližně roku 525 n. l. Guenter zdůraznil, že 13 b'ak'tunů vyznačených na památce je pouze jedním cyklem v rámci rozsáhlejší série.

Začátek cyklu, nikoli kalendáře

Podle Guentera památník prozradil existenci 19 vyšších celků známých jako "piktuny" a 11 celků mimo ně. Každá z těchto jednotek byla 20krát větší než ta předchozí, což naznačuje, že 13 b'ak'tunů představovalo pouze začátek nového cyklu, nikoliv konec samotného mayského kalendáře. Důsledky tohoto objevu naznačují, že mayský kalendář sahá daleko za rok 2012 a pokračuje neomezeně dlouho do budoucnosti.

Interpretovali jsme mylně

Oblíbená mylná představa o ukončení mayského kalendáře v roce 2012 vznikla v důsledku nesprávné interpretace starověkých textů. Vědci z různých oborů, včetně mayských studií a astronomie, opakovaně vyvrátili názor, že Mayové předpověděli kataklyzmatické události nebo konec světa. Odborníci tvrdí, že mayský kalendář s dlouhým počítáním, podobně jako jakýkoli jiný kalendář, po dosažení konce cyklu jednoduše přechází do nového období.

Nedávné archeologické nálezy poskytují cenné poznatky o složitosti mayské civilizace a jejich pokročilém chápání měření času. Mayský kalendář spíše než předpověď soudného dne představuje pozoruhodný systém sledování času, který sahá daleko do budoucnosti, což dokládá hluboce zakořeněnou víru Mayů v cykly obnovy a znovuzrození.

S tím, jak pokračujeme v odhalování tajemství starověkých civilizací, je stále zřejmější, že naši předchůdci měli hluboké znalosti a moudrost, které moderní společnost často špatně chápe nebo interpretuje. Odkaz mayské civilizace přetrvává a dává nám cenné lekce o složitosti času, životních cyklech a odolnosti lidské civilizace.

Zdroje: www.nasa.gov, www.express.co.uk, en.wikipedia.org/wiki/2012_phenomenon